Kamer wil graag in debat over NVAO en onrust bij Fontys

Nieuws | de redactie
7 maart 2023 | De Tweede Kamer wil in debat met minister Dijkgraaf over de onafhankelijkheid van de NVAO en over de ontstane onrust bij Fontys Hogescholen over een nieuwe leermethode.

Onlangs is er op Fontys onrust ontstaan over een nieuwe leermethode. Deze zogenaamde HILL-methode is ontwikkeld door de Vlaamse professor Filip Dochy, die onlangs ook is veroordeeld voor verkrachting. De Volkskrant heeft anderhalve week geleden een uitgebreid stuk gepubliceerd, waarbij docenten aan het woord kwamen over de ervaringen met de nieuwe lesmethode. Deze felle richtingenstrijd, waar de Volkskrant verslag van deed, draait om de onderwijsmethode High Impact Learning that Lasts (HILL).  

In deze methode bepaalt de student zelf wat die nodig heeft om oplossingen te vinden voor urgente maatschappelijke vraagstukken. Docenten zijn daarbij vooral coaches, die bijspringen als de student daar zélf behoefte aan heeft. Ook bleek dat bij opleidingsaccreditaties van de NVAO de desbetreffende hoogleraar tevens panellid was. Dit is nadrukkelijk niet toegestaan, omdat panelleden een onafhankelijkheidsverklaring moeten tekenen, waarbij zij aangeven dat ze geen inhoudelijke of financiële belangen hebben bij de desbetreffende hogeschool of opleiding.  

Fontys in rep en roer 

Harm Beertema van de PVV – traditioneel altijd sceptisch ten aanzien van onderwijsvernieuwingen – heeft al Kamervragen over dit onderwerp gesteld, maar wilde ook een debat met minister Dijkgraaf, zo zei hij zojuist in de Kamer. “Op Hogeschool Fontys werd een onderwijsvernieuwing doorgevoerd die de hele hogeschool in rep en roer bracht. Een felle richtingenstrijd met zieke, overspannen docenten als gevolg. En studenten die naar een andere hogeschool willen en de kwaliteit is helemaal onderuitgegaan.” 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

Beertema stelde vervolgens de retorische vraag: “Wie zou hier de vinger aan de pols moeten houden namens de minister: de inspectie en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO? Maar wat zien we? Een van de assessors van de NVAO is uitgerekend de inmiddels zeer omstreden onderwijsvernieuwer die het wetenschappelijk onbewezen onderwijsconcept heeft verkocht aan de hogeschool. Ik wil graag een debat met de minister van OCW over hoe dit in de eerste plaats kon gebeuren op Fontys,” zo zei de PVV’er. 

In hoeverre is er netwerkcorruptie bij de NVAO? 

Beertema voegde daaraan toe meer in het algemeen het te willen hebben over “de onafhankelijkheid van de NVAO en in hoeverre daar het gevaar bestaat van netwerkcorruptie”. De coalitiepartijen voelden wel voor een debat, maar dat kon ook wel in een commissievergadering. “Heel goed dat onze collega Beertema dit onderwerp aan de kaak stelt. Het kan wat ons betreft ook een breder debat zijn over de kwaliteit van onderwijs en het toezicht daarop. Wij willen hier heel graag een debat over. Wij zouden het wel graag in commissieverband willen”, zei Hatte van der Woude van de VVD. De andere drie coalitiepartijen sloten zich hierbij aan.  

Lisa Westerveld van GroenLinks wilde dit wel graag plenair met de minister bespreken. “Wat mij betreft wordt het inderdaad een goed debat. We hebben het al lang niet meer gehad over de onderwijskwaliteit en het toezicht.” Ook Pieter Omtzigt wilde opheldering van de minister over de rol van de desbetreffende hoogleraar bij de beoordelingen van opleidingen.  

Toch was Beertema wat teleurgesteld dat hij weliswaar een meerderheid had voor een commissiedebat, maar dat er geen steun was voor een plenair debat. “Ik heb er wel over gedacht om het inderdaad in een commissiedebat te gieten, maar dat gaat toch vrij lang duren. Ik heb het idee dat de coalitie dat ook wel begrijpt. Natuurlijk laten ze zich sturen door de minister om dit af te schieten. Maar het is een heel belangrijk onderwerp.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK