UvA-studenten dagvaarden universiteit om internationalisering

Nieuws | door Frans van Heest
29 maart 2023 | De UvA kan de instroom van internationale studenten niet aan, daarom is het onverantwoord om opnieuw een bacheloropleiding te verengelsen. Dat zegt de Amsterdamse studentenvakbond ASVA. Binnenkort gaan ze samen met Beter Onderwijs Nederland de UvA dagvaarden.
Studenten kamperen in het Vondelpark vanwege woningtekort. Foto: Folia.

De Amsterdamse studentenvakbond ASVA gaat samen met Beter Onderwijs Nederland (BON) de UvA dagvaarden vanwege de verengelsing van een Nederlandstalige bachelor Sociale geografie en Planologie. De ASVA benadrukt dat de vakbond niet tegen internationale studenten en voor laagdrempelige Engelstalige opleidingen is, maar de manier waarop de UvA in dit tijdsgewricht verder gaat internationaliseren, noemt de ASVA onverantwoord. De kwaliteit van de opleidingen heeft hieronder te lijden en aan het begin van het collegejaar slapen internationale studenten wegens gebrek aan huisvesting in een tentje in het Vondelpark.  

Hypocriete manier van beleid voeren  

De UvA heeft eerder de ambitie uitgesproken om niet meer te groeien, maar tot grote verbazing van de Amsterdamse studentenvakbond gaan ze volgend jaar wel de bachelor Sociale geografie en Planologie verengelsen. “Van dit soort initiatieven worden de studenten de dupe. Dat zijn studenten die tijd investeren om naar Amsterdam te komen en die komen er vervolgens achter dat er geen dak boven hun hoofd voor ze is. Het is door het wanbeleid van de UvA dat zij op deze hypocriete manier beleid voeren”, zegt de Amsterdamse vakbondsbestuurder. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

Het is niet voor het eerst dat BON een rechtszaak begint tegen een universiteit vanwege verengelsing. Zij hebben de zaak tegen de universiteiten van Twente en Maastricht overigens verloren. Er kon onvoldoende worden aangetoond dat beide universiteiten zich niet aan de wet houden.“In de kern gaat het er ons niet om of wij die zaak winnen of niet”, zegt de ASVA. “Het is vooral belangrijk dat wij een duidelijke boodschap afgeven aan de UvA. Wij hebben nu het gevoel dat de Wet op het hoger onderwijs (WHW) niet altijd even netjes wordt opgevolgd, als het gaat om de voertaal van opleidingen”, zo zegt Bor Van Zeeland, bestuurslid van ASVA. 

ASVA: universiteit moet verantwoordelijkheid nemen

De ASVA ziet dat de situatie rondom internationalisering in Amsterdam onhoudbaar is geworden. “Wij hebben niets tegen internationale studenten, absoluut niet. Dat de UvA laagdrempelig Engelstalige hoger onderwijs biedt, vinden wij een groot goed, maar wij zien nu dat de onderwijskwaliteit in het geding komt. Wij denken dat het slimmer is om even te wachten met die internationalisering tot het moment dat de UvA die grote instroom ook echt aankan.” 

“We zien ieder begin van het collegejaar dat studenten niet in collegezalen passen en dat studenten in een tentje in het Vondelpark moeten slapen omdat er een gebrek is aan huisvesting. Wij vinden dat je daar als universiteit verantwoordelijkheid voor moet nemen.” 

Signalen van dalende kwaliteit 

Het gaat in de zaak om een bacheloropleiding bij de faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen. Daar zijn opleidingen eerder explosief gegroeid door verengelsing, zegt Van Zeeland. “Je ziet dat de opleidingen Antropologie en Politicologie na de verengelsing zijn verviervoudigd. Wij verwachten dat hetzelfde gaat gebeuren bij de bachelor Sociale geografie en Planologie. Bij Antropologie hebben wij veel signalen gekregen dat de onderwijskwaliteit in het geding komt, door de zeer snelle groei van de opleiding.” 

Het is hier volgens de vakbondsbestuurder ook de Rijksbekostiging van opleidingen die in de knel komt. “In het huidige bekostigingsmodel wordt het grootste deel van het geld pas uitgekeerd na afstuderen van een student. Dit betekent dat je met beperkte middelen een hele grote groep studenten moet faciliteren. Ik wil iedereen echt op het hart drukken dat wij niets tegen internationale studenten hebben, maar wij zien nu dat studenten slachtoffer worden door wanbeleid van de UvA.” 

De ASVA verwacht binnen een paar weken een conceptdagvaarding te versturen naar het bestuur van de Amsterdamse universiteit. In afwachting van de specifieke reactie van het CvB besluiten de partijen om de dagvaarding al dan niet te formaliseren.

Decaan: kwaliteit is niet in het geding

Agneta Fischer, de decaan van de faculteit laat weten dat het “ten eerste gaat het om een kleine opleiding, en niet om een grote toestroom van internationale studenten. Bovendien hebben we bij de opleidingen waar wel een grote toestroom – zoals bij Psychologie en Politicologie en hopelijk volgend jaar ook bij Communicatiewetenschappen – een numerus fixus ingesteld. Dit doen we dus juist om de toestroom van studenten te verlagen.”

De decaan stelt dat de verengelsing van de opleiding voortkomt uit de behoefte van de student en de opleiding. “Tegen deze achtergrond zijn er inhoudelijke redenen waarom deze opleiding tweetalig wilde worden. Het is een sterk internationaal vakgebied, en er studeerden al veel internationale studenten. Zij konden echter geen diploma halen omdat een deel van de vakken nog in het Nederlands was. Die vakken worden nu ook in het Engels aangeboden.”

Tot slot ontkent de decaan dat de kwaliteit van de opleiding door deze verengelsing in het geding is. “De kwaliteit van de opleiding gaat absoluut niet achteruit. In de international classroom is juist de vergelijking tussen landen heel belangrijk; daar kunnen studenten die uit verschillende locaties komen juist interessante gesprekken voeren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK