Collegegeld stijgt ruim 200 euro vanaf 2024-2025 

Nieuws | door Frans van Heest
2 mei 2023 | Met de laatste inflatiecijfers over april is ook duidelijk geworden wat de hoogte van het collegegeld wordt in 2024-2025. Het collegegeld gaat fors omhoog met zo'n 220 euro. Ook de rente op studieschulden wordt vanaf 2024 fors hoger, zo is de verwachting.
Beeld: Roman Wimmers (Unsplash)

Vandaag heeft het CBS voorlopige inflatiecijfers over april gepubliceerd, die doorgaans nauwelijks afwijken van de reële inflatiecijfers die op 11 mei bekend worden gemaakt. Met inflatiecijfers van 5,5 procent over april is ook duidelijk geworden wat de hoogte van het collegegeld zal worden in het collegejaar 2024-2025. 

Methode aangepast 

Sinds vorig jaar hanteert OCW een nieuwe methode om de hoogte van het collegegeld vast te stellen. De stijging van het collegegeld is gekoppeld aan de jaarlijkse inflatiecijfers van mei tot en met april. Voorheen werd de stijging van het collegegeld altijd vastgesteld op basis van de inflatie van alleen de maand april. 

Omdat de inflatie in april vorig jaar 9,6 procent bedroeg, zou dit echter leiden tot een sterke stijging van het collegegeld. Daarom heeft OCW besloten om niet langer alleen uit te gaan van de maand april, maar van een jaargemiddelde. Dit zou ook zorgen voor minder fluctuaties. Met deze methode – die vorig jaar is ingevoerd – steeg het collegegeld niet met bijna 200 euro (9,6 procent), maar met 110 euro. Doordat de inflatie pas aan het begin van 2021 is gaan stijgen, viel de stijging op basis van het jaargemiddelde nog mee. 

Dit jaar is anders dan voorgaande jaren. De inflatie is gedurende het hele jaar van mei 2022 tot en met april 2023 uitzonderlijk hoog gebleven. Het resultaat was ruim boven de norm van 2 procent, met uitschieters naar meer dan 14 procent in september en oktober. Hierdoor zal de gemiddelde stijging van dit jaar bij de nieuwste inflatiecijfers van vandaag uitkomen op 9,4 procent. Het collegegeld van 2314 euro, dat studenten vanaf september 2023 moeten gaan betalen, zal daarom stijgen naar 2532 euro in september 2024, wat neerkomt op een toename van ongeveer 220 euro.

De VH was tegen 

Aanvankelijk wilde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werken met een tweejaarsgemiddelde om de pieken in de inflatie nog verder op te vangen. De Vereniging Hogescholen was hier echter op tegen omdat dit voor hen extra kosten met zich mee zou brengen. Het ministerie heeft daarom van dit plan afgezien. De Tweede Kamer had hier geen problemen mee. Als dit aanvankelijke plan wel was doorgegaan, dan zouden studenten 160 euro extra hebben moeten betalen in plaats van 220 euro. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De stijging van het collegegeld is een financiële tegenvaller voor studenten, boven op de al bestaande tegenvallers. Zo krijgen studenten de verhoogde beurs van 160 euro geen twee jaar extra, hetgeen eerder deze week bekend werd. Dit was wel het plan van D66 en de minister, maar Dijkgraaf ziet hier nu van af omdat hij geld van zijn begroting moet inleveren bij zijn collega op Financiën, Kaag. Dit is bekend geworden bij de Voorjaarsnota, omdat de Rijksbegroting tegen tekorten aanloopt. 

Ook de rente gaat stijgen 

Bij deze domper gaat het niet blijven. Ook lenen wordt vanaf januari 2024 een stuk duurder. Hoeveel precies is nog niet duidelijk, maar het lijkt onomkeerbaar dat de rente op studieschulden – die nu nog 0,45 procent is – verder zal stijgen. De rente op studieschulden wordt jaarlijks in het najaar vastgesteld en is gekoppeld aan de vijfjaarsrente op staatsleningen. Ook hier wordt gebruikgemaakt van een jaargemiddelde dat loopt van 1 oktober tot en met 30 september het jaar daarop. Het duurt dus nog vijf maanden voordat deze rente kan worden vastgesteld, maar als we het gemiddelde nemen van 1 oktober 2022 tot 2 mei 2023 (de dag van schrijven), dan komt de gemiddelde rente uit op 2,4 procent. 

Waar de inflatie hard is afgenomen in de laatste maanden, van zo’n 10 procent in het najaar naar 5 procent nu, is dat bij de rente niet het geval. Die blijft sinds januari schommelen tussen de 2 en 2,5 procent. Mocht de rente zo hoog blijven gedurende de resterende vijf maanden, dan betekent dit dat studenten fors meer rente moeten gaan betalen over de studieschuld die zij aangaan of zijn aangegaan.  

Zeker als er over een lange periode wordt afbetaald, kan een studieschuld van bijvoorbeeld 40.000 euro ervoor zorgen dat je in totaal 60.000 euro moet terugbetalen bij een termijn van 35 jaar tegen een rente van 2,5 procent. Net als bij het leenstelsel, blijft deze afbetalingstermijn ook behouden onder de basisbeurs. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK