Dijkgraaf wil bsa-norm van 30 studiepunten in eerste studiejaar 

Nieuws | de redactie
9 mei 2023 | De bsa-norm in het eerste studiejaar moet op maximaal 30 van de 60 studiepunten gaan liggen, vindt minister Dijkgraaf. Daarnaast moeten studenten beter worden begeleid als zij niet aan de bsa-norm dreigen te voldoen. De universiteiten vinden de normverlaging een slecht plan.

De bsa-norm bij hoger-onderwijsinstellingen ligt nu op gemiddeld 45 studiepunten. Voldoen eerstejaars studenten daar niet aan, dan kunnen instellingen hun toegang tot het tweede studiejaar ontzeggen. Minister Dijkgraaf komt met een wetsvoorstel om de bsa-norm voor het eerste studiejaar op maximaal 30 studiepunten te stellen. Studenten krijgen ook het tweede studiejaar de tijd om alle 60 studiepunten van het eerste studiejaar te halen. Voldoen studenten niet aan die eis, dan mogen instellingen hun na het tweede studiejaar alsnog een bindend negatief studieadvies geven. 

Met dit voorstel beperkt de minister de huidige vrijheid van hoger-onderwijsinstellingen om een zelfgekozen bsa-norm voor het eerste studiejaar te hanteren. Het staat instellingen wel vrij om een lagere of helemaal geen bsa-norm te hanteren, zegt het ministerie van OCW

Een aanpassing van het bsa werd overigens al afgesproken in het coalitieakkoord van kabinet Rutte-4. Uit de notulen van de jongste ministerraad bleek al dat het daarbij om een versoepeling van het bsa richting het tweede jaar zou gaan. 

Universiteiten willen liever zelf bsa-norm bepalen 

UNL, de koepelvereniging van universiteiten, vindt het plan van Dijkgraaf ongewenst en onverstandig. “Het bsa zorgt ervoor dat studenten met voldoende voorkennis doorstromen in hun studie. Met dit plan zullen veel studenten alsnog uitvallen, maar pas na hun tweede jaar. Dat is vervelender voor studenten en zorgt voor nog meer druk op docenten en studiebegeleiders”, laat UNL-voorzitter Pieter Duisenberg optekenen. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De wekelijkse nieuwsbrief is nog korte tijd gratis te ontvangen. De voorwaarden vindt u hier.

Het wordt door UNL redelijker geacht om elke universiteit in samenspraak met de medezeggenschap een eigen bsa-norm te laten bepalen. 

Met zijn uitspraak onderbouwt Duisenberg de stelling van Dijkgraaf dat het bsa nu vooral gericht is op studievoortgang, en te weinig op studentwelzijn. “Daardoor wordt de lat in het eerste jaar vaak te hoog gelegd, met te veel druk op de student tot gevolg”, zegt Dijkgraaf. “Te veel druk werkt verlammend, kan leiden tot slechtere leerprestaties en vertroebelt zo het beeld of een student al dan niet geschikt is voor een opleiding.” In de Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie dat morgen zal verschijnen, uit ook de Inspectie zorgen over het studentenwelzijn

Verlagen bsa-norm “een verademing” 

Het wetsvoorstel, dat overigens nog moet worden opgesteld, moet de prestatiedruk op studenten verminderen. Tevens pleit hij voor betere begeleiding van studenten. Zo wil de minister een persoonlijk gesprek tussen student en instelling verplicht maken als blijkt dat een student niet aan de bsa-norm dreigt te kunnen voldoen. “Als studenten niet op de juiste plek zitten, dan moeten ze worden geholpen om de juiste keuze te maken”, laat hij optekenen. 

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) noemt het een verademing dat deze stap wordt gezet. “Wat ons betreft gaan de woorden bindend en advies überhaupt niet samen. Met deze versoepeling wordt een betere balans gevonden tussen het welzijn van studenten en hun studievoortgang”, laat hun voorzitter optekenen. 

Dijkgraaf wil het wetsvoorstel volgend voorjaar naar de Tweede Kamer sturen. Zo kan de nieuwe bsa-norm al in studiejaar 2025-2026 van kracht zijn. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK