Studenten beter voorbereid op baan door Digitale Werkplaatsen 

Nieuws | de redactie
24 mei 2023 | Voor de doorontwikkeling van het curriculum van mbo tot wetenschappelijk onderwijs zijn Digitale Werkplaatsen van cruciaal belang, blijkt uit een onlangs gepresenteerd rapport. In zulke werkplaatsen werken bedrijven en onderwijsinstellingen samen. Het blijft echter onderwijs, dus studenten moeten fouten kunnen maken. “Het is geen uitzendbureau.”
Bijeenkomst Digitale Werkplaatsen in Utrecht

Digitale Werkplaatsen zijn samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en bedrijven waarin studenten werken aan praktijkopdrachten voor echte opdrachtgevers. De focus ligt hierbij op digitalisering en technologie. Het voornaamste doel van deze werkplaatsen is om studenten waardevolle praktijkervaring op te laten doen en de banden tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken. 

Verspreid over het hele vervolgonderwijs 

Momenteel zijn er in Nederland twintig Digitale Werkplaatsen te vinden, verspreid over het mbo, hbo en wo. Uit onderzoek, uitgevoerd door Onderzoeksbureau Regioplan in opdracht van netwerkorganisatie Katapult, blijkt dat deze initiatieven een katalysator vormen voor samenwerking binnen het onderwijs. 

Het onderzoek maakt duidelijk dat Digitale Werkplaatsen niet alleen bijdragen aan de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen, maar ook helpen bij het vernieuwen van het onderwijs. Ze stimuleren de doorontwikkeling van het curriculum in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en bieden studenten tevens stagekansen.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

Betrokkenen bij de Digitale Werkplaatsen geven aan dat het ook zorgt voor een betere afstemming tussen verschillende onderwijsinstellingen. Dit versterkt de positie van onderwijsinstellingen binnen de regio en biedt het regionale MKB een beter inzicht in samenwerkingsmogelijkheden met het vervolgonderwijs. 

Onderwijs is meer dan een boek lezen 

Het rapport werd gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Utrecht. Daar benadrukte de directeur van het Instituut voor Media van de Hogeschool Utrecht, Hans de Clerq, hoe verrijkend deze ervaring kan zijn voor studenten. Zelf is De Clerq betrokken bij de Digitale Werkplaats Utrecht.  

“Het opleiden van talent is een belangrijk aspect dat een grote impact kan hebben. Het draagt ook bij aan een leven lang leren. Studenten leren niet alleen door boeken te lezen en naar PowerPoint-presentaties te kijken, maar vooral door praktische beroepsproducten te creëren. Als studenten daadwerkelijk in de praktijk aan de slag kunnen, is het belangrijk dat ze ook daadwerkelijk werk kunnen verrichten bij bedrijven. Veel studenten hebben zelfs al een baan voordat ze hun diploma behalen, omdat ze in staat zijn om al werkzaamheden bij bedrijven uit te voeren.” 

Een student van het Grafisch Lyceum in Utrecht benadrukte dat werken in de Digitale Werkplaats ervoor zorgt dat de opdrachten die hij krijgt veel realistischer zijn. 

Het werken met studenten leidt tot nieuwe ideeën  

Projectleider Linda van der Windt uit Rotterdam merkte echter op dat de kwaliteit van de eindproducten nog verbeterd kan worden. Desalniettemin kan het denkproces dat ze met de studenten doorlopen van grote waarde zijn voor ondernemers. “Het werken met studenten leidt tot nieuwe ideeën voor ondernemers. Bovendien draagt het bij aan een verrijking van de theoretische kennis. Ook voor docenten in het hoger beroepsonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is het verrijkend voor hun onderwijspraktijk.” 

Toch waarschuwt Hans de Clercq voor mogelijke valkuilen bij de samenwerking met bedrijven. “De Digitale Werkplaats is geen uitzendbureau, dus het is van groot belang dat deze werkplaatsen op een professionele manier worden beheerd, zodat zowel alumni als samenwerkingspartners daadwerkelijk met elkaar kunnen concurreren. Het is van essentieel belang om goed te kijken naar wat er gedaan wordt en ervoor te zorgen dat de markt niet verstoord raakt.” 

Studenten vinden het heel gaaf 

De zorg voor mogelijke marktverstoring speelt ook een rol bij andere werkplaatsen, bleek tijdens de bijeenkomst in Utrecht – bijvoorbeeld bij de Digitale Werkplaats West-Brabant. “Het blijft een lastige scheidslijn tussen het verzorgen van onderwijs voor studenten en het daadwerkelijk leveren van diensten aan bedrijven. Dit blijft een uitdaging, maar studenten vinden het heel gaaf om daadwerkelijk in de praktijk te kunnen werken”, aldus iemand uit de zaal. 

Vanuit de zaal werd tevens opgemerkt dat het onverstandig zou zijn om dergelijke trajecten door bedrijven zelf te laten financieren. “Het blijft immers onderwijs, waarin studenten fouten moeten kunnen maken en waarvan ze moeten kunnen leren. Net zoals je leert fietsen door te vallen, is dit ook een kenmerk van onderwijs. Het is dan ook geen oplossing om dergelijke trajecten door bedrijven te laten bekostigen.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK