Bekostiging per student in het hbo en wo gaat dalen  

Nieuws | de redactie
19 september 2023 | Er is een einde gekomen aan de langjarige groei van het bedrag dat per student wordt uitgekeerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het bedrag per student gaat dalen vanwege de krimpende studentenaantallen. Ook gaan oud-studenten en studenten die nu nog een lening aangaan honderden miljoenen euro's aan rentelasten betalen.
Minister Kaag biedt de begroting aan in de Tweede Kamer

Geen grote verrassingen in de onderwijsbegroting voor 2024. Dat is ook niet zo verwonderlijk met een demissionair kabinet. Wel had de Kamer de wens uitgesproken om de basisbeurs structureel op te hogen. Die bedroeg aanvankelijk een krappe 275 euro, maar is door het kabinet vanwege de hoge inflatie voor eenmalig opgetrokken naar 440 euro.  Minister Dijkgraaf heeft eerder toegezegd en half beloofd dat hij dit bedrag structureel zou maken. Eerst zou hij dat doen bij de jongstleden Voorjaarnota, maar daarvoor kreeg hij de handen niet op elkaar binnen het kabinet.  

Minister komt toezegging niet na 

Deze weigering kon op weinig sympathie rekenen ook binnen zijn eigen partij, dus werd voor de zomer beloofd dat Dijkgraaf de verhoging met Prinsjesdag zou regelen. Ook dat is niet gelukt. Het geld dat vrijgevallen is door het afschaffen van de halvering van het collegegeld voor eerstejaarsstudenten, wordt nu ingezet om de loon- en prijsbijstellingen te betalen en dus niet voor het structureel ophogen van de basisbeurs.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

OCW heeft ook te maken met een grote meevaller, maar moet dat geld wel meteen overhevelen naar de algemene middelen; lees: het ministerie van Financiën. De rente op studieschulden is voor het eerst in jaren weer gestegen. Omdat die uitstaande leningen in de afgelopen jaren zonder basisbeurs explosief zijn gestegen, betalen oud-studenten de komende periode honderden miljoenen in rentelasten aan DUO. Dat bedrag is dit jaar nog een heel bescheiden zeven miljoen euro, maar loopt in 2025 op naar 256 miljoen. 

Kaag gaat cashen op studieschulden 

Na afstuderen wordt de rente voor studenten eenmaal per vijf jaar vastgesteld. De volgende jaren komt er naar verwachting dus telkens een nieuw cohort bij dat rente moet gaan betalen. Hierdoor lopen de renteontvangsten de komende periode op. 

Dit bedrag kan nog verder groeien. Uitgerekend op Prinsjesdag is de rente op vijfjaarstaatleningen, die gekoppeld is aan de rente op studieschulden, weer hard gestegen. Dat betekent dat studenten vanaf volgend jaar ruim twee procent rente moeten gaan betalen op studieschulden. Het exacte rentepercentage wordt over een aantal weken bekend gemaakt. 

Wat ook duidelijk wordt uit deze begroting, is dat er een einde komt aan de groei van het bedrag per student dat OCW uitkeert aan universiteiten en hogescholen. De afgelopen decennia zijn die bedragen alleen maar gegroeid, omdat het hbo en wo steeds groter werden, maar daar komt nu vanwege teruglopende studentenaantallen een eind aan. Het bedrag is nu voor het hbo vastgesteld op 9700 euro per student in 2024 en stijgt nog naar 9800 euro in 2025, maar gaat daarna dalen. Voor universiteiten is dit bedrag voor volgend jaar vastgesteld op 8700 euro en stijgt door naar 8900 euro in 2026, maar gaat vanaf dat moment ook dalen, zo laten de ramingen nu zien. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK