Mededeling van de hoofdredacteur

de redactie
12 september 2023 | Mededeling van de hoofdredacteur over berichtgeving University College Roosevelt.
Beeld: Redactie ScienceGuide

De publicatie naar aanleiding van de rapportage van de Auditdienst Rijk (ADR) aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de financiële verantwoordelijkheid van OCW voor University College Roosevelt (UCR) is in voorbereiding van nieuwe berichtgeving over deze kwestie van de website teruggetrokken.

Dit besluit is genomen na dreiging door UCR van een gang naar de rechter wegens de conclusies ten aanzien van een dreigend faillissement van UCR die, volgens de redactie, uit het accountantsrapport van de Auditdienst Rijk eenduidig naar voren komen. Deze conclusies worden door UCR echter niet gedeeld. De belangen van UCR hebben daarnaast een zwaarwegende rol gespeeld om de publicatie voorlopig in te trekken.

Momenteel wacht de redactie al twee weken op een nadere toelichting van OCW. Inmiddels zijn er ook een reeks vragen gesteld in de Statenfractie van Zeeland waaruit blijkt dat er al veel langer onrust is bij UCR over het voortbestaan. De antwoorden daarop kunnen ieder moment verwacht worden en die kunnen veel verheldering bieden, zeker gezien de opvatting van de Onderwijsinspectie over de status van UCR.

De Inspectie heeft inmiddels aan ScienceGuide laten weten dat UCR niet onder verscherpt toezicht kan staan vanwege de lage solvabiliteit. UCR overschrijdt namelijk al langjarig de solvabiliteitsnormen van de Onderwijsinspectie. “UCR is geen opzichzelfstaande instelling en kan dus ook niet onder verscherpt toezicht staan. Het UCR valt onder verantwoordelijkheid van de Universiteit Utrecht en is een private activiteit. De UU is dus eindverantwoordelijk en dient de verantwoording af te leggen.”

Van die eindverantwoordelijkheid die de Inspectie de UU toedicht, lijkt de Universiteit Utrecht echter niets te willen weten, want voor elke nadere vraag van ScienceGuide over de governance wordt door de UU verwezen naar UCR en OCW.

Het volledige rapport van de ADR, leest u hier.

Frans van Heest

Hoofdredacteur ScienceGuide


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK