‘Professional Doctorate moet ook door werkveld worden gedragen’

Nieuws | de redactie
17 oktober 2023 | Om toekomstbestendig te zijn, zal de Professional Doctorate in het hbo ook door het werkveld moeten worden omarmd. Voor Regieorgaan SIA is de pilot zelfs een succes als de organisatie van het PD helemaal binnen de domeinen komt te liggen, bleek tijdens de startconferentie voor de pilot met het Professional Doctorate in het hbo.
Professional Doctorate
Beeld: ThisisEngineering RAEng

De Professional Doctorate in het hbo is de evenknie van een promotietraject, in zoverre het de hoogste leerlijn van een hoger-onderwijsinstelling vormt. Regieorgaan SIA krijgt nu jaarlijks vijf miljoen euro van het ministerie van OCW om de pilot met het Professional Doctorate vorm te geven en tot goede uitvoer te brengen, vertelde Wietske van den Heuvel van Regieorgaan SIA tijdens de conferentie die onlangs plaatsvond.  

250.000 euro per Professional Doctorate-traject 

Dit jaar hebben achttien PD-kandidaten financiering gekregen. Die financiering bedraagt 234.600 euro voor loonkosten en 13.400 euro voor reis- en studiekosten. Bij deze laatste categorie kan het om materiaalkosten gaan, maar ook om het organiseren van een conferentie, legde Van den Heuvel uit. De helft van de genoemde bedragen wordt betaald door de hogeschool waar een PD-kandidaat werkt.  

De duur van een PD-traject is maximaal vier jaar bij een voltijds aanstelling en maximaal acht jaar bij een deeltijds aanstelling. Een PD-kandidaat wordt tijdens dat traject begeleid door minimaal twee lectoren en twee begeleiders uit het werkveld.  

Beoordeling verantwoordelijkheid Graduate Commissies 

Hoewel Regieorgaan SIA verantwoordelijk is voor de pilot, worden inhoudelijke voorstellen voor PD-trajecten extern beoordeeld door zogeheten ‘Graduate Commissies’. Voor elk van de zeven domeinen die meedoen aan de pilot met het PD is of wordt zo’n commissie gevormd.  

Voor bijvoorbeeld het domein ‘Onderwijs: Leren en Professionaliseren’, waarbij zeven hogescholen zijn aangesloten, bestaat de Graduate Commissie uit één vertegenwoordiger per hogeschool en twee vertegenwoordigers namens het werkveld. “Rond het PhD bestaat per universiteit een College van Promoties; eigenlijk doen we dat voor het PD op domein-niveau”, luidde de uitleg van een aanwezige onderzoeker die zitting heeft in zo’n commissie. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De wekelijkse nieuwsbrief is nog korte tijd gratis te ontvangen. De voorwaarden vindt u hier.

Voorstellen voor een PD-traject moeten dan ook bij een Graduate Commissie worden ingediend. Deze commissie legt over de beoordeling van aanvragen wel verantwoording af aan Regieorgaan SIA. “Als zo’n commissie haar werk goed doet en een aanvraag goedkeurt, zullen wij echter nooit ‘nee’ zeggen, want we vertrouwen op hun oordeel”, aldus Van den Heuvel.  

Door het werken met Graduate Commissies die kennis hebben van bepaalde domeinen hoopt Regieorgaan SIA tegelijkertijd recht te doen aan de uiteenlopende aanvragen van PD-kandidaten en een goed niveau van projecten te waarborgen.  

Inspiratie voor beoordeling bij SPRONG 

Omdat de pilot met het PD ook voor Regieorgaan SIA nieuw is, gaat men voor de monitoring en beoordeling te leer bij de SPRONG-programma’s. Dat zijn vierjarige subsidies die dienen om reeds goede onderzoeksgroepen in het hbo te helpen met de ontwikkeling tot krachtige onderzoeksgroepen, vertelde Ingrid Nijssen, programmamanager SPRONG.  

De monitoring van de voortgang van SPRONG-groepen draait vooral om dialoog tussen de onderzoeksgroep met lectoren, een programmacommissie met vertegenwoordigers uit het werkveld en Regieorgaan SIA, aldus Nijssen. In elk van de vier jaren van het traject staat een gezamenlijk gesprek gepland. Het inhoudelijke gesprek vindt vooral plaats tussen de SPRONG-groepen en de programmacommissie. Regieorgaan SIA faciliteert dat gehele proces. 

Zo’n gesprek over de inhoud is erg waardevol, zei een aanwezige onderzoeker van de HAN die met zijn SPRONG-groep net het eerste voortgangsgesprek achter de rug had. “Die critical friend is enorm waardevol. Als je elkaar aanspreekt op de inhoud, krijg je meteen een beeld van de impact die je maakt. Omdat de focus zo sterk op impact ligt, verandert het soms ook onze opstelling richting de eigen hogescholen: wij roepen dan dat we juist moeten vertragen of versnellen. Het forceert ons als hogescholen om uit onze comfort zone te komen; volgens mij zal dat met het PD ook gebeuren.”  

Werkveld moet enthousiast worden over Professional Doctorate 

Als de pilot met het PD is afgelopen, moet Regieorgaan SIA in de organisatie van het Professional Doctorate overbodig zijn. Die organisatie zal dan door hogescholen en domeinen zelf gefinancierd moeten worden, waarbij Regieorgaan SIA alleen optreedt vanuit de tweede geldstroom, vertelde Van den Heuvel.  

“De tweede geldstroom vanuit OCW voor specifiek het Professional Doctorate houdt op een gegeven moment op. Wij zullen dan voornamelijk onderzoeksfinanciering doen zoals dat ook bij bijvoorbeeld de RAAK-subsidies gebeurt. Het zal voor ons een succes zijn als wij niet meer nodig zijn omdat hogescholen het PD helemaal in hun stelsel van leerlijnen hebben verwerkt.”  

Een cruciaal punt in de evaluatie van de pilot moet daarom het enthousiasmeren van het werkveld betreffen, zei een aanwezige onderzoeker van de Hogeschool Utrecht. “We moeten hen enthousiasmeren om hieraan bij te dragen. Dat mag nog wel meer benadrukt worden. In ons domein hebben we nu bestuurders van grote koepels die zeggen: ‘Ik wil wel zes PD-studenten per jaar financieren, want ik heb allerlei innovatieopdrachten, en zo krijg ik niet alleen iemand die dat onderzoekt, maar ook contact met alle begeleiders vanuit hogescholen.’ Eigenlijk moet je in elk domein een paar van zulke mensen hebben, want hogescholen gaan dit natuurlijk niet allemaal zelf kunnen financieren.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK