ScienceGuide spreekt steun uit voor Cursor, het universiteitsblad van de TU Eindhoven 

commentaar | door Frans van Heest
4 oktober 2023 | Vandaag werd bekend dat Han Konings, hoofdredacteur van het onafhankelijke TU Eindhoven-nieuwsblad Cursor, met onmiddellijke ingang uit zijn functie is ontheven. ScienceGuide spreekt zich uit voor onafhankelijk nieuwsgaring op en over universiteiten, omdat dit als belangrijk onderdeel van de academische vrijheid kan worden gezien.

Uit verschillende berichtgeving wordt duidelijk dat het al langer niet botert tussen de redactie van het onafhankelijke universiteitsblad Cursor en het bestuurscollege van de TU Eindhoven. Deze onmin is dusdanig geëscaleerd dat de hoofdredacteur is ontslagen.  

Al langere tijd druk gezet op de redactie 

Uit het relaas van de overige redactieleden van Cursor komt een beeld naar voren van een bestuurscollege en een redactieraad die groeiende druk uitoefenen om bepaalde artikelen, die door hen als onwenselijk worden gezien, niet te publiceren. Het meest recente voorbeeld daarvan is een artikel over belangenvermenging. De inperking van de journalistieke vrijheid en de uitgeoefende druk hebben al lange tijd negatieve impact op de redactie, zo staat in een statement op de website van Cursor

De redactie van ScienceGuide heeft veel waardering voor universiteits- en hogeschoolmedia. Ze leveren mooie verhalen en inzichten die het gezichtsveld van ons als redactie, en daarmee ook voor u als lezer, groter maken. Wij kennen alle universiteits- en hogeschoolmedia als kritisch maar zeker niet schandaalgericht. Het handelen van het bestuurscollege van de TU Eindhoven keuren wij dan ook ten zeerste af.

Ook ScienceGuide heeft last van intimidatie 

Ook ScienceGuide merkt dat er de laatste jaren toenemende druk is op onafhankelijke journalistiek over en binnen universiteiten. Wij als redactie worden zelfs op het moment van schrijven juridisch geïntimideerd door een universiteit. Dat is al de tweede keer dit jaar. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De wekelijkse nieuwsbrief is nog korte tijd gratis te ontvangen. De voorwaarden vindt u hier.

We pleiten ervoor dat medewerkers van universiteits- en hogeschoolbladen zich kunnen melden bij het recent gelanceerde meldpunt Wetenschapsveilig van UNL, de KNAW en NWO. Dit meldpunt werkt samen met Persveilig, dat eveneens aandacht vraagt voor juridische intimidatie van journalisten. Het ontslag van een hoofdredacteur die kritische journalistiek bedrijft, zoals nu in Eindhoven is gebeurd, is een ernstige vorm van intimidatie – niet alleen aan de hoofdredacteur, maar aan de gehele redactie.  

Universiteits- en hogeschoolmedia moeten vrij kunnen publiceren als essentieel onderdeel van de academische gemeenschap. Zij moeten zich beschermd weten tegen juridische en arbeidsrechtelijke intimidatie. Universiteiten en hogescholen moeten een veilige plaats zijn voor het voeren van academische debatten, discussie stimuleren en kritiek koesteren. 

Hoofdredacteur ScienceGuide, 

Frans van Heest 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK