Ook internationale gidslanden willen minder internationale studenten 

Nieuws | door Frans van Heest
11 december 2023 | Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië, alle landen die voor de VVD als voorbeeld dienden om van het hoger onderwijs een exportproduct te maken, hebben afgelopen week maatregelen aangekondigd om de instroom van internationale studenten te beperken. Taal is daarbij een van de instrumenten.
Beeld: Nataliya Vaitkevich

De recente aankondigingen van het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië laten een duidelijke trend zien van strengere migratiebeleidsmaatregelen, specifiek gericht op het reguleren van de instroom van internationale studenten. De drie landen, traditioneel populaire bestemmingen voor studenten wereldwijd, ondernemen stappen om de toestroom van internationale studenten te beheersen, hun welzijn te waarborgen en misbruik van het immigratiesystemen te voorkomen. 

Kwaliteit beschermen 

Vorige week heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken, James Cleverly, plannen gepresenteerd om het netto migratieniveau aanzienlijk te verlagen. Deze plannen omvatten onder meer een herziening van de regels voor studentenvisa’s. Dat moet helpen om misbruik tegen te gaan.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

Een van de meest in het oog springende wijzigingen betreft de herziening van de zogenoemde Graduate Route. Deze regeling, geïntroduceerd in 2019, maakte het mogelijk voor internationale afgestudeerden om een tweejarig post-studie werkvisum te verkrijgen. Die maatregel werd breed ondersteund door de onderwijssector, maar minister Cleverly heeft niettemin aangekondigd dat deze regeling wordt herzien om misbruik te voorkomen en de kwaliteit van het Britse hoger onderwijs te beschermen.  

Naast de herziening van de Graduate Route heeft het Verenigd Koninkrijk de salarisdrempels voor geschoolde werknemers verhoogd en de regels aangescherpt voor internationale studenten die gezinsleden willen meebrengen. 

Impact op aantrekkelijkheid 

De beleidswijzigingen kunnen een aanzienlijke impact hebben op het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk, vooral voor universiteiten die sterk afhankelijk zijn van de inkomsten van internationale studenten. Studenten van buiten de EU brengen maar liefst twintig procent van de totale inkomsten van Britse universiteiten in. De beperkingen op het meebrengen van gezinsleden maakt het voor potentiële studenten minder aantrekkelijk om in het Verenigd Koninkrijk te studeren. Daarnaast kan de verhoging van de salarisdrempels het voor internationale afgestudeerden lastiger maken om in het Verenigd Koninkrijk te blijven werken, wat gevolgen kan hebben voor hun carrièremogelijkheden en de aantrekkelijkheid van het Verenigd Koninkrijk als studiebestemming. 

In november uitte het Britse hoger onderwijs nog de zorg dat bepaalde maatregelen het hoger onderwijs als exportproduct zouden schaden. Daardoor zou het Verenigd Koninkrijk kunnen achterblijven in de concurrentiestrijd met landen zoals Canada en Australië. Ironisch genoeg hebben ook juist deze twee landen recentelijk voorstellen aangekondigd om het aantal internationale studenten te beperken. 

In levensonderhoud kunnen voorzien 

Canada’s immigratieminister Marc Miller heeft afgelopen vrijdag aangekondigd dat studenten die vanaf 1 januari 2024 een studievisum aanvragen, moeten bewijzen over voldoende financiële middelen te beschikken. Dit betekent dat ze, naast budget voor reiskosten en het collegegeld voor het eerste jaar, moeten aantonen dat ze $20,635 beschikbaar hebben voor hun levensonderhoud. Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen dat studenten financieel in de problemen komen na aankomst in Canada. 

Miller benadrukte tevens het belang voor hoger-onderwijsinstellingen om adequate ondersteuning te bieden. Hij waarschuwde voor mogelijke visumbeperkingen indien instellingen en lokale overheden de problemen niet aanpakken, en veroordeelde de zogenoemde “diplomafabrieken” die uitbuiting van studenten aanmoedigen. 

Het is een vergissing om internationale studenten de schuld te geven 

Tijdens een persconferentie legde de minister uit dat deze maatregelen ook verband houden met de woningcrisis in Canada. “Het is een vergissing om internationale studenten de schuld te geven van de woningcrisis, maar het zou ook een vergissing zijn om ze uit te nodigen naar Canada te komen zonder ondersteuning, inclusief een dak boven hun hoofd”, legde hij uit. “We verwachten dat onderwijsinstellingen alleen het aantal studenten accepteren dat ze kunnen huisvesten of helpen bij het vinden van off-campus huisvesting. We willen er ook voor zorgen dat internationale studenten geen slachtoffer worden van gewetenloze instellingen die hen onvoldoende leefomstandigheden bieden, soms zelfs tegen torenhoge prijzen.” 

Australië, dat na het opheffen van de COVID-gerelateerde grenssluitingen te maken heeft met recordaantallen internationale studenten, past eveneens haar migratiebeleid aan. Minister van Binnenlandse Zaken Clare O’Neil heeft aangegeven dat de regering streeft naar een duurzamere groei van het aantal internationale studenten. De maatregelen omvatten strengere visumvoorschriften, verhoogde toelatingseisen en het aanpakken van onethische onderwijsaanbieders. De focus ligt vooral op het beheersen van de groei in de beroepsopleidingssector en het beperken van het aantal internationale studenten dat na hun studie in Australië blijft. 

Taalvaardigheid een sleutelfactor 

Maandagmorgen gaf O’Neil tijdens een persconferentie aan dat taal een belangrijk instrument wordt bij het reguleren van het aantal internationale studenten. “Elk onderzoek toont ons dat Engelse taalvaardigheid een sleutelfactor is in hoe succesvol een internationale student zal zijn, zowel in hun studies als in hun werk. Studenten die worstelen met hun Engels lopen een veel hoger risico op uitbuiting en zullen waarschijnlijk terechtkomen in laagbetaald werk en niet in staat zijn om daaruit te komen gedurende hun tijd in ons land”, aldus O’Neil. 

In het verleden heeft de VVD een plan opgesteld om, geïnspireerd door het Australische en Canadese model, het Nederlandse hoger onderwijs als exportproduct te positioneren en honderdduizenden extra internationale studenten aan te trekken. Dit plan, enthousiast ontvangen door universiteiten, werd ontwikkeld door VVD’er Pieter Duisenberg, die niet veel later voorzitter werd van de universiteitenkoepel. Nu beide gidslanden hun beleid bijstellen, lijkt Nederland hen opnieuw gaan volgen, bijvoorbeeld door het invoeren van een strenger taalbeleid om de instroom van buitenlandse studenten te beperken. 

Frans van Heest : 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK