Word abonnee!

Oproep | de redactie
22 januari 2024 | ScienceGuide kan alleen met uw hulp blijven bestaan. Daarom hebben we uw bijdrage nodig. In ruil daarvoor ontvangt u 50 keer per jaar onze nieuwsbrief en ondersteunt u een onafhankelijk platform met vrij toegankelijk nieuws over het hoger onderwijs en de kennissector.  

Hieronder kunt u abonnee van ScienceGuide worden door een machtiging van € 85 (incl. 9% BTW) te geven. Zodra ScienceGuide uw machtiging incasseert, wordt die omgezet in een jaarabonnement. Onderaan deze pagina leest u wat de redactie met uw bijdrage zal doen.  

De redactie dankt u voor uw bijdrage aan een onafhankelijk nieuwsplatform voor het hoger onderwijs en de kennissector.


Word abonnee

Hiermee verstrekt u een eenmalige machtiging voor €85 (incl. 9% BTW). Die machtiging incasseren wij per medio maart. Uw machtiging wordt dan omgezet in een exclusief jaarabonnement. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.


Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Adres
E-mail
Hierbij machtig ik ScienceGuide B.V. (NL19INGB0006458811) om per medio maart 2024 eenmalig in de vorm van een jaarabonnement €85 (incl. 9% BTW) af te schrijven van het hierboven gegeven rekeningnummer. Het jaarabonnement gaat in per 1 maart 2024 en eindigt per 1 maart 2025.

ScienceGuide behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om abonnering op ScienceGuide mogelijk te maken en u daarover op de hoogte te houden. Uw persoonsgegevens worden door ScienceGuide niet voor commerciële doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt.


Veelgestelde vragen


 Waarom is er geen collectieve financiering vanuit het hoger onderwijs?  

Afgelopen jaar hebben we gesprekken gevoerd met zowel de koepelorganisaties UNL en VH als wetenschapsfinancier NWO over een mogelijke stabiele en langdurige financiering van ons platform. Zij zagen hierin echter geen rol voor zichzelf.

Wel zijn 11 instellingen en organisaties partner van ScienceGuide en hebben 13 instellingen en organisaties een collectief abonnement afgesloten.

Wat gaan jullie met het geld doen? 

Met voldoende financiering kunnen we ScienceGuide verder ontwikkelen. Ons doel is om de redactie, die momenteel bestaat uit 1,8 fte, uit te breiden. Hiermee kunnen we diepgaandere artikelen en interviews publiceren en meer onderzoek doen zoals we gedaan hebben rond intimidatie in de wetenschap en Erkennen en Waarderen. Ook willen we het opinieplatform verder uitbouwen om ervoor te zorgen dat het inhoudelijke debat tussen professionals uit de kennissector in deze tijd van verruwing en maatschappelijke tegenstellingen goed gevoerd kan worden. Als u zelf nog ideeën hebt, dan kunt u die natuurlijk altijd aan ons laten weten. Daarnaast willen wij broodnodige investeringen doen in onze website. 

Mijn instelling is partner of collectief abonnee van ScienceGuide. Moet ik dan ook zelf abonnementsgelden betalen? 

Nee, dat is niet nodig. Hoewel steun altijd welkom is, vragen we geen financiële bijdrage van studenten of werknemers van onze partnerinstellingen en instellingen met een collectief abonnement. Ons verzoek om financiële steun is uitsluitend gericht aan hogescholen, universiteiten, kennisinstellingen, ministeries, overheidsinstanties, bedrijven, organisaties en individuen die geen directe tegenprestatie leveren voor het gebruik van ScienceGuide. 

Kan ik het bedrag declareren bij mijn werkgever?

Ja, dat is mogelijk. Medewerkers van universiteiten en hogescholen hebben een budget voor professionalisering. In overleg met uw leidinggevende kunt u deze kosten onder die post onderbrengen. Dit geldt ook voor veel overheidsinstanties, lobbyorganisaties en andere bedrijven.  

  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK