Meer dan helft groei van universiteiten komt door buitenlandse studenten

Nieuws | de redactie
1 februari 2024 | Het aantal studenten in het hoger onderwijs is de afgelopen twaalf jaar met een kwart toegenomen. Het wo is daarbij gegroeid ten opzichte van het hbo, blijkt uit een nieuw rapport van het Rathenau Instituut. De toename van het aantal studenten in het wo wordt voor meer dan de helft verklaard door de instroom van buitenlandse studenten.
Beeld: Anete Lūsiņa

Het aantal studenten in het hoger onderwijs is tussen 2011 en 2023 toegenomen met bijna een kwart, van 656.000 tot 821.000 studenten. Zo’n honderdduizend van de extra studenten gingen naar de universiteit. De stijging in het hbo was kleiner, toont een nieuw rapport van het Rathenau Instituut

Uit deze ontwikkeling blijkt niet alleen de groei van het hoger onderwijs, ook de relatieve groei van het wo ten opzichte van het hbo komt eruit naar voren. Studeerde in 2011 nog 37 procent van de studenten in het wo, in 2023 was dat 42 procent.  

Verklaart meer dan helft van groei

Meer dan de helft van de groei in studentenaantallen aan universiteiten wordt verklaard door de komst van buitenlandse studenten, schrijft het Rathenau. Bij universitaire masteropleidingen komt 54 procent van de groei door studenten uit het buitenland, bij wo-bacheloropleidingen is dat maar liefst 72 procent. Ongeveer een kwart van de universitaire bacherlor- en masterstudenten komt uit het buitenland. 

In het hbo verklaren buitenlandse studenten een kleiner aandeel van de groei (42 procent bij bacheloropleidingen en 50 procent bij masteropleidingen). Het aantal buitenlandse studenten blijft daar wel groeien, in tegenstelling tot het aantal Nederlandse studenten. 

Indammen instroom buitenlandse studenten

Deze cijfers hebben extra betekenis in het licht van het wetsvoorstel Internationalisering in balans. Daarmee wil demissionair minister Dijkgraaf grip krijgen op de komst van buitenlandse studenten, bijvoorbeeld door het Nederlands als voertaal in het hoger onderwijs te hanteren. Hoewel hij daarmee reageert op de roep van enkele universiteiten voor wie de toestroom van buitenlandse studenten problematisch werd, krijgt Dijkgraaf veel kritiek op zijn wetsvoorstel. Tegenstanders vrezen dat het Nederland onaantrekkelijk maakt voor buitenlands talent en schadelijk zal zijn voor de internationale positie van de Nederlandse wetenschap.

Word abonnee!

Alleen met uw bijdrage kan ScienceGuide bestaan. Word abonnee voor slechts €85 per jaar (incl. 9% BTW), ontvang 50 keer per jaar de nieuwsbrief en draag bij aan een onafhankelijk platform voor het hoger onderwijs.

Universiteiten krijgen liever de mogelijkheid om een numerus fixus in te voeren voor Engelstalige varianten van opleidingen. Dat instrument dreigt echter beperkt effectief te zijn in het beheersen van de internationale instroom. Meer dan driekwart van de buitenlandse studenten komt uit de Europese Unie en heeft daarom dezelfde rechten als Nederlandse studenten. Het instellen van een numerus fixus zou bepaalde opleidingen daarom voor Nederlandse studenten evengoed minder toegankelijk maken. 

Europese landen hofleverancier

Duitsland, Italië, Roemenië en België behoren tot de hofleveranciers van buitenlandse studenten in Nederland. Andersom kiezen Nederlandse studenten die naar het buitenland gaan het vaakst voor België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en Turkije. 

In 2020 kozen zo’n twintigduizend Nederlandse studenten voor een studie in het buitenland. In 2010 waren dat er twaalfduizend. Ondanks die groei ligt het aantal inkomende buitenlandse studenten nog altijd vijf keer zo hoog als het aantal uitgaande Nederlandse studenten, schrijft het Rathenau Instituut. 

Buitenlandse student kiest vooral ‘gedrag en maatschappij’

Een kwart van alle buitenlandse bachelorstudenten in Nederlands kiest voor een opleiding in de richting ‘gedrag en maatschappij’. Onder universitaire bachelorstudenten is dit zelfs 43 procent. Ook een of de vijf buitenlandse masterstudenten kiest voor een opleiding in het domein ‘gedrag en maatschappij’. Politieke partijen zoals de VVD en BBB zien dat liever anders; zij bepleiten een systeem waarbij Nederland juist buitenlands talent aantrekt voor het bèta-technische domein. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK