Samenwerken is het nieuwe concurreren in het hbo 

Nieuws | de redactie
2 februari 2024 | De bestuurscolleges van zes hogescholen besloten de handen ineen te slaan voor de ontwikkeling van een nieuwe masteropleiding: Data Driven Business (DDB). Daarmee willen de hogescholen vormgeven aan afspraken die binnen koepelorganisatie Vereniging Hogescholen zijn gemaakt om meer samen te werken op onderwijs en onderzoek.

De betrokken instellingen – Saxion, Fontys, Avans, Haagse Hogeschool, Inholland en Windesheim – hebben gezamenlijk een toets macrodoelmatigheid aangevraagd bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Met de gezamenlijke master willen ze niet alleen de onderlinge samenwerking versterken maar ook voldoen aan de toenemende maatschappelijke en economische vraag naar hoogopgeleide professionals met vaardigheden in ‘computational thinking‘ en datagedreven werken. 

Volgens het WEF is er veel behoefte 

De noodzaak voor dergelijke expertise is wereldwijd erkend, zeggen de aanvragers. Volgens een onderzoek van het World Economic Forum (WEF) groeit de vraag naar digitale vaardigheden exponentieel, vooral in sectoren die intensief data-analyse en digitale strategieën inzetten. De DDB-masteropleiding is specifiek ontworpen om aan deze behoefte te voldoen. Door een synergie te creëren tussen technische vaardigheden en zakelijk inzicht kunnen professionals worden opgeleid die niet alleen technisch onderlegd zijn maar ook strategisch kunnen denken in digitale transformaties, aldus de hogescholen. 

Word abonnee!

Alleen met uw bijdrage kan ScienceGuide bestaan. Word abonnee voor slechts €85 per jaar (incl. 9% BTW), ontvang 50 keer per jaar de nieuwsbrief en draag bij aan een onafhankelijk platform voor het hoger onderwijs.

Niet alleen een directe vraag van de arbeidsmarkt, ook de nood aan masters binnen het hbo wordt hiermee verder gelenigd. De samenwerkende hogescholen zien het als hun maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan kennisverspreiding, valorisatie en innovatie. 

Clusteraanvragen zijn nieuw 

De aanpak van de hogescholen, waarbij gekozen is voor een gezamenlijke clusteraanvraag, benadrukt volgens hen de intentie om een helder en herkenbaar aanbod te creëren. De aanvraag is al twee jaar in voorbereiding en vormt voor de CDHO een significante verschuiving van individuele aanvragen naar een geclusterde aanpak van aanvragers. Daarbij richten hogescholen zich op een coherent en actueel aanbod dat relevant is voor zowel de arbeidsmarkt als de maatschappij. 

In de Strategische Agenda Hoger Onderwijs wordt de noodzaak benadrukt voor hogescholen om hun educatieve aanbod voortdurend te vernieuwen in samenwerking met maatschappelijke partners. Zo moeten ze kunnen inspelen op veranderende maatschappelijke behoeften en trends in de arbeidsmarkt. Dit initiatief moet daaraan bijdragen. 

De masteropleiding Data Driven Business, die naar verwachting in september 2025 van start gaat, zal zowel in voltijd als deeltijd aangeboden worden, met onderwijs in zowel het Nederlands als Engels. Als de CDHO de doelmatigheid van de opleiding bevestigt, is het vervolgens aan de NVAO om te oordelen of de aanvraag ook de kwaliteitstoets doorstaat. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK