Universiteiten kunnen vanaf 2025 numerus fixus instellen op Engelstalige tracks 

Nieuws | de redactie
15 februari 2024 | In 2025 zal het mogelijk zijn om bij Engelstalige track van opleidingen een numerus fixus in te stellen. Een voorstel daartoe van de VVD is aangenomen in de Tweede Kamer, hoewel demissionair minister Dijkgraaf dit met klem heeft ontraden. Een amendement om de basisbeurs nog een jaar langer te verhogen kon niet op een meerderheid rekenen.   

Het amendement, ingediend door de VVD tijdens de begrotingsbehandeling, richt zich op de mogelijkheid voor universiteiten om vanaf het academisch jaar 2025-2026 een numerus fixus in te stellen voor opleidingen met een Engelstalige variant. Dit moet universiteiten meer controle te geven over de instroom van studenten, een wens die met name vanuit de rechterflank van de politiek wordt ondersteund, zo werd vandaag duidelijk bij de stemmingen.  

Stem niet voor! 

Bij opleidingen met een Nederlandstalige en een Engelstalige variant kan vanaf 2025 geselecteerd worden bij de Engelstalige variant. De Nederlandstalige variant blijft dan voor iedereen open. NSC, BBB, VVD en PVV stemden voor het amendement, waardoor universiteiten vanaf 2025 een fixus kunnen gebruiken. Minister Dijkgraaf van OCW riep de Kamer tijdens het begrotingsdebat juist met klem op om tegen dit amendement te stemmen, omdat het volgens hem vooruitloopt op de nog te behandelen Wet internationalisering in balans.  

Word abonnee!

Alleen met uw bijdrage kan ScienceGuide bestaan. Word abonnee voor slechts €85 per jaar (incl. 9% BTW), ontvang 50 keer per jaar de nieuwsbrief en draag bij aan een onafhankelijk platform voor het hoger onderwijs.

Het amendement van de VVD doorkruist zijn wetsvoorstel, aldus Dijkgraaf. “Ik probeer dat proces zo snel, maar ook zo zorgvuldig mogelijk te doorlopen, stap voor stap. De complexiteit van wetgeving is er met een reden, namelijk vanwege de zorgvuldigheid, maatschappelijk draagvlak en politiek draagvlak”, liet hij optekenen. 

Geen verhoogde basisbeurs 

Een tweede amendement, ingediend door D66 en de SP, betrof de basisbeurs voor studenten. In het licht van de hoge inflatie is de basisbeurs eenmalig verhoogd, en de partijen stelden voor om deze verhoging met één jaar te verlengen. Hun amendement kon echter niet op een meerderheid rekenen, met name vanwege tegenstand aan de rechterzijde van de Kamer. 

De studentenbonden riepen de Kamer eerder deze week nog dringend op om voor te stemmen. “Om bestaanszekerheid te bieden aan studenten, is het noodzakelijk dat de koopkrachtmaatregel behouden blijft. De mogelijkheid tot het volgen van een studie zonder financiële stress mag niet afhankelijk zijn van de dikte van je portemonnee!”, hielden ze de Kamerleden voor, maar tevergeefs.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK