UNL wil met eigen internationaliseringsplan de formatietafel beïnvloeden 

Nieuws | door Frans van Heest
8 februari 2024 | Volgens UNL is studentenmigratie ten onrechte een onderwerp van discussie geworden binnen het bredere migratiedebat. Door een eigen plan te presenteren hoopt de universiteitenkoepel de formatietafel te overtuigen dat universiteiten in staat zijn zelf de uitdagingen rondom de internationale instroom aan te pakken.

Minister Dijkgraaf heeft de universiteiten eerder verzocht een eigen strategie te formuleren om het aantal buitenlandse studenten te verminderen. Momenteel is dertig procent van de bacheloropleidingen Engelstalig. De universiteiten streven ernaar dit percentage te verlagen naar tien tot vijftien procent. Het plan omvat maatregelen zoals het verlagen van de instroom van buitenlandse studenten, het verminderen van het aantal Engelstalige bacheloropleidingen, het uitbreiden van het aanbod aan Nederlandstalige opleidingen en het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheden onder docenten en studenten. 

Stoppen met actief werven 

Verder zullen universiteiten stoppen met het actief werven van internationale studenten buiten de tekortsectoren, aldus UNL. Op internationale onderwijsbeurzen zal dus alleen nog geworven worden voor opleidingen binnen sectoren van de Nederlandse arbeidsmarkt waar een groot tekort heerst. Ook het voorbereidend jaar voor internationale aspirant-studenten, dat vaak wordt aangeboden in samenwerking met internationale bedrijven en hoge kosten voor studenten met zich meebrengt, zal niet langer worden aangeboden. 

Word abonnee!

Alleen met uw bijdrage kan ScienceGuide bestaan. Word abonnee voor slechts €85 per jaar (incl. 9% BTW), ontvang 50 keer per jaar de nieuwsbrief en draag bij aan een onafhankelijk platform voor het hoger onderwijs.

Verwacht van universiteiten ook geen nieuwe Engelstalige bacheloropleidingen, blijkt uit het plan van UNL. Sinds de politieke onrust over buitenlandse studenten worden sowieso nauwelijks aanvragen voor nieuwe opleidingen, zeker Engelstalige wo-bachelors,ingediend bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). 

Deze maatregelen sluiten aan bij een motie van de NSC, recent ingediend door Kamerlid Rosanne Hertzberger, die oproept tot een aanzienlijke reductie van het aantal Engelstalige bacheloropleidingen. 

UNL komt NSC tegemoet 

Het UNL-plan legt ook nadruk op de Nederlandse taal, met geplande cursussen voor zowel medewerkers als studenten. “Het doel is om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te waarborgen, zodat het voor Nederlandse studenten goed mogelijk is om Nederlandstalige bachelors te volgen”, verzekerde Anton Pijpers, portefeuillehouder internationalisering bij UNL en bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht, tijdens een recente bijeenkomst met de medezeggenschapsraad van zijn universiteit. 

Pijpers uitte de hoop dat dit plan een breder politiek doel dient door aan te tonen dat universiteiten zelf de regie kunnen nemen. “Zo kunnen we mogelijk, maar dat is ook zeer ongewis, de formatie beïnvloeden. Studentenmigratie staat daar hoog op de agenda, in onze ogen onterecht, maar het gebeurt wel. Met dit plan kunnen we laten zien dat we de regie zelf in handen nemen en dat ook gezamenlijk doen als universiteiten.” 

De herverdeling van studenten over universiteiten moet nog worden uitgewerkt, antwoordde Pijpers op een vraag vanuit de medezeggenschap. “De implementatie moet uitgewerkt worden door decanen en rectoren. Maar als je een limiet stelt op de Engelstalige instroom, dan krijg je wellicht ook een beweging waarbij er op andere plekken nog wel ruimte is.” 

Universiteiten moeten weten waar ze aan toe zijn 

De Onderwijsraad is deze week met het advies gekomen om de NVAO bij de opleidingsaccreditaties te laten toetsten of de taalkeuze van een opleiding op goede gronden heeft plaatsgevonden. Tijdens een persbriefing van UNL, waarbij ook UU-bestuursvoorzitter Pijpers weer aanwezig was, zei dieheel benieuwd te zijn naar de reactie van de minister op dit punt. In Dijkgraafs Wet internationalisering in balans is namelijk geen nadrukkelijke rol weggelegd voor de NVAO. “De Onderwijsraad geeft aan dat er wel heel erg goede kaders en argumenten moeten zijn om een opleiding Engels of Nederlandstalig te laten zijn”, aldus de Utrechtse bestuurder. “De Onderwijsraad vraagt nadrukkelijk aandacht om dat heel goed te organiseren zodat universiteiten ook weten waar ze aan toe zijn.” 

Aangezien universiteiten opleidingsaccreditaties het liefst afgeschaft zien, zit hier wel een punt van zorg, zei Pijpers. “Wij hopen in algemene zin dat het geen enorme verzwaring geeft van de administratieve lasten. Wij blijven groot voorstander van instellingsaccreditatie en niet van allerlei extra eisen bij de opleidingsaccreditaties.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK