Internationalisering

Ontwikkelingen in de internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs.

Het toenemende aantal internationale studenten en de groeiende mate van internationale samenwerkingen in het hoger onderwijs zijn onderwerp van veel debat. Bestuurders zijn ambitieus en succesvol in het aantrekken van grote aantallen studenten: de 'International Classroom' zou een positief effect hebben op de vaardigheden van Nederlandse studenten. Toch klinkt er ook kritiek op internationalisering. Argumenten zijn gebaseerd op het behoud van de Nederlandse taal, de tekorten in de huisvesting en de internationale invloed op thema's van onderzoek. Op deze dossierpagina kunt u de actuele discussies volgen en achtergronden raadplegen.
student housing
Studentencontainers Amsterdam Noord

Wie heeft het nog over de idealen achter internationalisering?

Sander van den Eijnden (Hogeschool Leiden) stelt dat er tegenwoordig weinig meer gesproken wordt over 'het hoge ideaal' van internationalisering. Hij dook de archieven in op zoek naar de...

Vice-voorzitter Vereniging Hogescholen :  Sander van den Eijnden

Bestuursvoorzitter van de Hogeschool Leiden en vice-voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Kabinetsbeleid internationalisering

In opdracht van het kabinet deed een groep ambtenaren onderzoek naar het internationaliseringsbeleid, ook de bekostigingscommissie van Martin van Rijn boog zich over de kwestie. In juli maakte ScienceGuide bekend hoe de minister van plan is om te gaan met het groeiende aantal studenten uit het buitenland, en de kwestie van het taalgebruik in het onderwijs.

Interdepartementaal Beleidsonderzoek Internationalisering

Internationale instroom beperken?

Het Nederlandse hoger onderwijs is in een aanzienlijk tempo aan het internationaliseren. Met name de masteropleidingen in het wo zijn populair bij internationale studenten, niet in de laatste plaats omdat deze vaak in het Engels worden gegeven. Maar wat zijn de goede redenen om aan internationalisering te doen, en hoe ver mag men gaan? Mogen internationale studenten ook geweigerd ten behoeve van Nederlandse studenten?

Internationalisering en de grenzen van succes

Wat is een juridisch houdbare oplossing om grip te krijgen op internationale instroom van studenten?

Juridisch adviseur onderwijs :  Anton van den Hoeven
+ Marijk van der Wende

Anton van den Hoeven| is juridisch adviseur onderwijs van de Directie Onderwijs & Onderzoek van de Universiteit Utrecht

Eigen studenten eerst

Beperking van de instroom van internationale studenten via de WHW is een heilloze route zegt jurist Carolus Grütters (Radboud Universiteit).

 :  Carolus Grütters

Carolus Grütters is senior onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht (CMR) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen.

Het Trojaanse paard van Bologna

Als internationalisering voornamelijk een kwaliteitsvraagstuk is, moet de NVAO dan niet handhaven?

Senior beleidsadviseur :  Michèle Wera

Michèle Wera was tien jaar beleidsmedewerker bij de Nederlandse Taalunie. Sinds 2004 is zij beleidsmedewerker bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

Rekensom blijft doorslaggevend voor internationalisering

Het werven van niet-EER studenten is voor instellingen te aantrekkelijk geworden. Het kan anders stelt econoom Hein Vrolijk.

 :  Hein Vrolijk

Politieke ontwikkelingen

Meer internationale studenten, minder woningen?

Internationalisering in het hbo

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK