Leven lang ontwikkelen

Nederland staat voor de grote uitdaging de beroepsbevolking in de volgende eeuw up-to-date te houden. Niet alleen moeten burgers steeds langer werken, ook is de verwachting dat technologische ontwikkelingen de arbeidsmarkt flink op zullen schudden. Er wordt al lang gesproken over het Leven lang leren/ontwikkelen, maar wat gebeurt er in de praktijk om LLO tot een succes te maken? In het LLO-discours komen doeners aan het woord.

Maatwerk leveren naar Deens model

Raoul van Etten (HAN) pleit voor maatwerk als antwoord op de noodzaak een leven lang te blijven groeien.

Instituutsdirecteur HAN :  Raoul van Etten

Directeur van het instituut Deeltijdstudies Economie, Management en Recht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Daarnaast zit hij het managementteam van de HAN-deeltijdopleidingen voor.

Leven lang ontwikkelen als kompas voor het hoger onderwijs

Transformatief leren vraagt een andere manier van het ontwerpen en begeleiden van leerprocessen.

Programmamanager Leven lang leren :  Radboud Dam
+ Lucie te Lintelo

Radboud is programmamanager Leven Lang Ontwikkelen aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij helpt in zijn rol professionals en organisaties slimmer te leren en ontwikkelen.

Flexibel onderwijs gaat verder dan persoonlijke dienstverlening

Hoe bepaal je wat een aantrekkelijk onderwijsaanbod is voor leven lang ontwikkelen?

Sectorhoofd Staf Politieacademie :  Fokke Aukema
+ Huub Dekkers, Henk Hagoort, Dick Sweitser, Hans Dekker

Binnen universiteiten wordt leven lang leren standaard

Leven lang leren moet volgens Wieger Bakker (Universiteit Utrecht) vast onderdeel van het primaire proces van universiteiten worden.

Dean for Lifelong learning :  Wieger Bakker

Wieger is hoogleraar Kwaliteit en Innovatie van Maatschappijgericht Hoger Onderwijs aan de Universiteit Utrecht.

Stel de behoefte voor beroepspraktijk centraal

Een leven lang ontwikkelen gaat over meer dan alleen het flexibiliseren van deeltijdonderwijs, stellen Radboud Dam en Lucie te Lintelo.

Programmamanager Leven lang leren :  Radboud Dam
+ Lucie te Lintelo

Radboud is programmamanager Leven Lang Ontwikkelen aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij helpt in zijn rol professionals en organisaties slimmer te leren en ontwikkelen.

Volatiele arbeidsmarkt vraagt ander onderwijs

Anja Oskamp constateert bij haar afscheid dat leven lang ontwikkelen weer op de politieke agenda staat.

(Oud-)Rector Open Universiteit :  Anja Oskamp

Flexibilisering vraagt onderwijskundig leiderschap

Om welke onderwijsvernieuwing het ook gaat, de docent vormt altijd de sleutel tot het succes.

Sectorhoofd Staf Politieacademie :  Fokke Aukema
+ Huub Dekkers, Henk Hagoort, Dick Sweitser

Hoog tijd voor een doorbraak!

Vandaag publiceert Ad de Graaf zijn essay ‘Hogescholen voor een lerend leven: tijd voor een doorbraak’. Hij rekent daarin af met het ingesleten dogma: leven lang leren = deeltijd....

Columnist ScienceGuide :  Ad de Graaf

Ad de Graaf was jarenlang directeur van de hbo-raad, tegenwoordig de Vereniging Hogescholen. Door oud-minister Bussemaker werd hij bij zijn afscheid de Nestor van het hbo genoemd.

Experimenten met flexibilisering

Sinds 2016 lopen er verschillende experimenten om deeltijdonderwijs flexibeler te maken. Onder de pilots flexibilisering worden instellingen in staat gesteld om ‘eenheden van leeruitkomsten’ vast te stellen. Dit betekent dat een leseenheid niet meer per definitie bij een opleiding hoeft te horen. Binnen het experiment ‘vraagfinanciering’ worden onderwijsmodules aangeboden die apart van elkaar kunnen worden gevolgd, hiervoor kan een voucher worden aangevraagd. Hoe staat het met deze experimenten?

Experimenten flexibilisering

"Waarom moet iedereen die een bachelor doet het volledige programma volgen?"
Anja Oskamp (Open Universiteit)

Leven lang ontwikkelen in het nieuws

Eerder in het Leven lang leren discours

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK