MBO

Een blik op de ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) staat in het brandpunt van de belangstelling. Tegelijkertijd is er veel onbekend over deze sector. Het netwerk van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs schrijft daarom een serie bijdragen aan ScienceGuide.
Rutte op bezoek bij het Horizon College (foto: Rijksoverheid)

Mbo-middag

Het afgelopen jaar publiceerde ScienceGuide een twaalftal bijdragen, specifiek over het middelbaar beroepsonderwijs. Het project, dat werd gedragen door hoogleraar Marc van der Meer (Tilburg University) vormde de aanleiding voor een dag waarop de gehele kenniskring bij elkaar kwam. Hieronder vind je de een sfeerimpressie van de betreffende donderdag (1 februari 2018) waarop de leden van de kenniskring bijeenkwam bij Inholland Amsterdam.

Het netwerk lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs is een initiatief van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) en heeft als doel om middels kennisvergaring en -deling bij te dragen aan de verbetering van het mbo.  verschijnt op ScienceGuide een reeks artikelen hierover.

Mbo-dag

Formeel en informeel leren moeten elkaar versterken, niet in de weg zitten.
Rob Martens & Niek van den Berg

Artikelen in het dossier MBO