MBO

Een blik op de ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) staat in het brandpunt van de belangstelling. Tegelijkertijd is er veel onbekend over deze sector. Het netwerk van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs schrijft daarom een serie bijdragen aan ScienceGuide.
Rutte op bezoek bij het Horizon College (foto: Rijksoverheid)

Hoe behoud en benut je kennis?

Kennis over het beroepsonderwijs is cruciaal om nieuw beleid vorm te geven. Maar hoe zorg je voor afstemming in datgeen dat wordt onderzocht? Hoe deel je de die kennis met anderen? En hoe zorg je ervoor dat dit in de beroepsgroep gebruikt wordt?

Versterk de kennisinfrastructuur in het beroepsonderwijs

De wetenschappelijke kennisontwikkeling rondom het beroepsonderwijs is sterk aanbodgericht een die vraagsturing leidt slechts incidenteel tot ontwikkeling.

Bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt :  Marc Van der Meer
+ Ellen Verheijen

Marc van der Meer is onafhankelijk adviseur voor de MBO-sector. Hij is bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt aan de Tilburg University.

NRO wil versnippering van onderzoek juist tegengaan

Jelle Kaldewaij (NRO) reageert op de suggestie dat NRO meer aan kennisdeling moet doen.

Directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek :  Jelle Kaldewaij

Onderwijs

Onderzoek

Bestuur & Beleid

Formeel en informeel leren moeten elkaar versterken, niet in de weg zitten.
Rob Martens & Niek van den Berg

Nieuws over het mbo

Mbo-middag

Het afgelopen jaar publiceerde ScienceGuide een twaalftal bijdragen, specifiek over het middelbaar beroepsonderwijs. Het project, dat werd gedragen door hoogleraar Marc van der Meer (Tilburg University) vormde de aanleiding voor een dag waarop de gehele kenniskring bij elkaar kwam. Hieronder vind je de een sfeerimpressie van de betreffende donderdag (1 februari 2018) waarop de leden van de kenniskring bijeenkwam bij Inholland Amsterdam.

Het netwerk lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs is een initiatief van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) en heeft als doel om middels kennisvergaring en -deling bij te dragen aan de verbetering van het mbo.  verschijnt op ScienceGuide een reeks artikelen hierover.

Mbo-dag

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK