Open access

De aanhoudende strijd voor toegankelijkheid

Wie zouden er eigenlijk moeten opdraaien voor de kosten van publiceren? Deze vraag houdt de kennissector al enige jaren bezig en Nederland speelt binnen de mondiale discussie een belangrijke rol. Zo was het de VSNU die als eerste serieuze onderhandelingen inging met de grote uitgevers als Springer/Nature en Elsevier, en daar ook resultaat boekte. Momenteel herzien instellingen over de hele wereld hun contracten met de uitgevers en met de toenemende transparantie over prijzen en afspraken leidt dit tot interessante ontwikkelingen.

Plan S – Wat brengen de nieuwe afspraken teweeg?

Op 4 september 2018 werd het al langer verwachte Plan S aangekondigd. Het lukte speciaal gezant Robert-Jan Smits om nationale wetenschapsfinanciers samen te binden in een open access plan. Uitgangspunten daarbij zijn copyright voor publicaties bij de auteur blijft, dat hybride tijdschriften in 2020 zijn uitgefaseerd en misschien wel het meest belangrijke, financierders en academies betalen niet meer voor onderzoek dat niet open access wordt gepubliceerd. Hoe loopt het nu met het plan, wie sluiten zich aan bij de coalitie en hoe reageren wetenschappers en uitgevers erop?

Onderhandelingen in een nieuw landschap

Het is tijd dat OCW en de VSNU kleur bekennen bij open access

Wanneer de minister Plan S ondertekent en de VSNU deze Harvard-mogelijkheid collectief omarmt, is open access een eitje.

Coordinator Open Science :  Daan Rutten

Daan Rutten is Open Science Coördinator. Hij studeerde journalistiek en cultuurwetenschappen in Tilburg, werkte voor verschillende (universiteits)bladen en schreef een proefschrift over Willem Frederik Hermans’ literatuur.

NWO huilt krokodillentranen om open access

NWO verbiedt samenwerking met private bedrijven bij open acces, en verplicht het bij de NWA, een onhoudbare positie volgens Carsten De Dreu.

Hoogleraar Onderhandelingstheorie :  Carsten De Dreu

Carsten K.W. De Dreu is hoogleraar aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Hij ontwikkelt en doceert onderhandelingstheorie en doet onderzoek naar innovatie in organisaties en het ontstaan en verloop van conflicten binnen en tussen groepen. Voor zijn wetenschappelijk onderzoek, veelal uitgevoerd in nauwe samenwerking met private organisaties, ontving hij van NWO in 2018 de Spinozapremie, de hoogste wetenschapsprijs in Nederland.

“Zolang uitgevers wetenschappers tegen elkaar uit kunnen spelen, blijven ze aan publiceren verdienen.”

Hans Clevers vindt dat de open access-route van Robert-Jan Smits de bal te veel bij wetenschappers neerlegt.

Oud-president KNAW :  Hans Clevers

Plan S moet ook ruimte bieden aan andere vormen van open access publiceren

Om Plan S voor het hbo interessant te maken, moeten subsidieverstrekkers aandacht hebben voor andere vormen van output, zegt Robert Schuwer (Fontys).

Lector Open Educational Resources :  Robert Schuwer

Robert Schuwer is lector Open Educational Resources bij Fontys. Hij is deskundig op het gebied van het gebruik van open leermaterialen en andere vormen van open en online onderwijs, zoals Massive Open Online Courses (MOOC).

“Als je geen open access wilt, zeg dat dan gewoon hardop!”

Volgens Egon Willighagen (Maastricht University) worden er veel schijnargumenten gebruikt tegen open access Plan S.

Universitair docent Maastricht University :  Egon Willighagen

Egon Willighagen bestudeert het leven met een chemische bril op. Hij maakt gebruik van kennistechnologie en statistiek om biologische vragen te beantwoorden. Open Science is zijn grootste hobby.

Wetenschap moet niet betalen voor dure CEO’s van uitgevers

Gerard Meijer (Max Planck) roept zijn collega's op niet langer belachelijk hoge bedragen te betalen om te publiceren.

President Fritz Haber Instituut Berlijn :  Gerard Meijer

Gerard Meijer was in 2015 als voorzitter van de Radboud Universiteit hoofdonderhandelaar namens de VSNU met Elsevier.

“Publiceren zou geen miljardenbusiness moeten zijn”

"Zo ingewikkeld is het nu ook weer niet om een publicatieplatform op te richten," stelt Jean-Sébastian Caux (UvA).

Hoogleraar Natuurkunde :  Jean-Sébastien Caux

De eerste maanden van Plan S

Repository route is een belangrijke loot aan open access boom

De VSNU Taverne-pilot is een belangrijke aanvulling op big deal onderhandelingen en Plan S stelt Arjan Schalken (Vrije Universiteit).

Projectleider VSNU Pilot :  Arjan Schalken

Arjan Schalken is adjunct-directeur van de universiteitsbibliotheek van de Vrij Universiteit Amsterdam en projectleider van de VSNU pilot ‘You share, we take care!’ dat beoogt om Artikel 25fa van de Nederlandse Auteurswet (amendement Taverne) te implementeren.

“Ook een ‘no deal’ is mogelijk”

Hoofdonderhandelaar van de VSNU Koen Becking houdt alle opties open in nieuwe ronde onderhandelingen. “We trekken samen op met Duitsland," vertelt hij in een exclusief interview.

 :  Koen Becking

“Als het niet lukt het met elkaar te doen, dan moeten we ook kunnen kijken naar alternatieven."

Robert-Jan Smits is de verse ‘special envoy’ open access van de EU. In dit interview zet hij uiteen hoe hij de aankomende onderhandelingen voor zich ziet.

Directeur-Generaal Onderzoek en Wetenschap van de Europese Commissie :  Robert-Jan Smits

Nieuwe ronde onderhandelingen

In 2018 zal er onderhandeld moeten worden over een nieuwe ronde contracten. De hoofdvraag daarbij zal zijn of de instellingen en uitgevers wederzijds tevreden zijn met de deals. Ondertussen wordt ook in andere landen onderhandeld over de vraag: wie zou er nu eigenlijk moeten betalen voor publiceren. In Duitsland lopen de spanningen hoog op en worden de dreigementen met een boycot van de grote uitgevers inmiddels kracht bijgezet.

Nieuwe ronde onderhandelingen

Zijn nieuwe offset deals ook beter?

Op de valreep van 2015 kwamen de VSNU en de uitgevers tot een overeenkomst. Er zou een stap gezet worden richting meer open access publicaties. Wat er precies in de contracten bleef lange tijd onduidelijk. De grootste spelers, Elsevier en Springer, lieten in het contract opnemen dat de afspraken niet openbaar gemaakt mochten worden. Onafhankelijk van elkaar deden bibliothecaris Leo Waaijers en student Amos Keestra een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur om deze alsnog openbaar te krijgen. Hoe dat verliep leest u hieronder.

Openbaarheid van OA contracten

Wat is open access eigenlijk?

Verschillende opties en verschillende meningen. Dat kenmerkt de discussie over wat nu werkelijk open access is. De overheid, NWO en de VSNU streven allen naar open access maar de voorwaarden daarvoor zijn onderdeel van discussie. In een korte gedachtenwisseling bespreken Barend van der Meulen (Rathenau), Jeroen Sondervan (UU) en Jeroen wat volgens hen kwalificeert als open access. Waar de een geen enkele barrière duldt is de ander toeschietelijker als het gaat om het categoriseren als open access.

Honderd procent Open Access duurt nog wel even

“Wie per se wil laten zien dat Nederland het best goed doet, kan het percentage Open Access artikelen nu al richting de 100% redeneren.” Barend van der Meulen van...

Directeur CHEPS :  Barend van der Meulen

Barend van der Meulen is hoogleraar Institutional Aspects of Higher Education en directeur van CHEPS aan de Universiteit Twente.

Veel meer open access in Nederland

Welk deel van de Nederlandse publicaties is nu open access? Volgens Jeroen Bosman en Jeroen Sondervan (UU) is de schatting van het Rathenau onjuist. Het is geen 12% maar...

Open access adviseur (Universiteit Utrecht) :  Jeroen Sondervan
+ Jeroen Bosman

Internationale groei open access

Het aandeel open access publicaties blijft groeien en deze groei is voornamelijk te danken aan de gold en green publicaties. Dit blijkt uit voorpublicatie internationaal onderzoek in het tijdschrift...

Hoofdredacteur :  Sicco de Knecht

Wat kost een publicatie?

In 2015 kwamen de Nederlandse universiteiten tot een overeenkomst met de uitgevers. De gouden route moest tot meer open access publicaties leiden. Maar wat kost een OA publicatie nu...

Oprichter QOAM :  Leo Waaijers

Een korte geschiedenis

De Nederlandse afspraken tussen de universiteiten en uitgevers kwamen er niet zonder slag of stoot. De VSNU bracht een coalitie op de been onder leiding van Gerard Meijer die namens de Nederlandse universiteiten onderhandelde met de uitgevers. Ook de Nederlandse overheid liet meermaals van zich horen en zette open science Naast de vraag hoe toegankelijk wetenschappelijke publicaties moeten zijn richt de open science beweging zich op totale transparantie en toegankelijkheid. uiteindelijk zelfs op de agenda van het Nederlandse voorzitterschap van de EU in 2016. Alhoewel de route richting open access een hobbelige was, en er zelfs met een boycot gedreigd werd, kwamen de instellingen en de uitgevers uiteindelijk toch tot een vergelijk.

Voorspoed en tegenslag in open access

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK