Personeelsbeleid

Personeelsbeleid aan hogeronderwijsinstellingen verdient aandacht. ScienceGuide bundelt de artikelen rondom personeelsbeleid op deze pagina. Hoe is het gesteld met de arbeidsvoorwaarden van docenten, lectoren en onderzoekers? In hoeverre draagt de omgeving op hogescholen en universiteiten bij aan een open, gezonde en inclusieve werkomgeving?

Werkdruk in het hoger onderwijs

Stijgende studentenaantallen, publicatiedruk die de pan uitrijst en een rijksbijdrage die af blijft nemen. De werkdruk neemt dan ook navenant toe, zo blijkt uit meerdere onderzoeken naar de werkdruk in het hoger onderwijs. De vraag is wat de exacte oorzaak is en wie er in zou moeten grijpen.

Een ‘witte staking’

Ingrid Robeyns (UU) roept op om niet meer dan de contractuele uren te werken.

Hoogleraar Ethiek van Instituties :  Ingrid Robeyns

Ingrid Robeyns is voorzitter van de afdeling Ethiek van Instituties aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar non-ideale filosofie en interdisciplinair onderzoek.

Artikelen over werkdruk

Carrièreplanning

Wat bepaalt de carrière van jonge docenten en onderzoekers, en wie draagt hier eigenlijk de verantwoordelijkheid voor? Maken instellingen wel de juiste keuzes met het oog op de carrière kansen van hun medewerkers? De positie van jonge onderzoekers en docenten staat de laatste tijd in de belangstelling, ook in het promovendidiscours op ScienceGuide. Lees hieronder het laatste nieuws.

Carrières

Interviews over personeelsbeleid

Diversiteit

Wat werkt wel en wat werkt niet als het gaat om het bevorderen van diversiteit op de werkvloer? Dat lijken vragen die met (praktijkgericht) onderzoek kunnen worden beantwoord, en dat is ook zo. In een serie artikelen op ScienceGuide vertellen o.a. lectoren over hun aanpak en onderzoek naar deze vraagstukken.

De diverse werkvloer

Emancipatie van vrouwen in de wetenschap

Seksuele intimidatie in de academie

In het najaar van 2017 publiceerde ScienceGuide een drieluik over intimidatie en seksueel misbruik in de academie. In (anonieme) interviews vertelden vrouwen over hun ervaringen met machtsmisbruik en hoe hun instelling hier vervolgens mee omging. In het laatste deel van het drieluik kwamen bestuurders en belangenorganisaties aan het woord over wat er moet veranderen om van de academie een veilige werkomgeving te maken.

Drieluik seksuele intimidatie