Promoveren

Een gesprek over promoveren

In het promovendidiscours praten promovendi, begeleiders en bestuurders met elkaar over de voorwaarden van een goede promotie. In het eerste deel dat in het najaar van 2017 liep werden de voorwaarden van een goede promotie besproken. In het voorjaar van 2018 spraken we over de financiële en organisatorische voorwaarden van een goed promotiestelsel, met oog op het hele wetenschapsapparaat.
Desk Night Research Notebook Ipad Study Work

Arbeidsvoorwaarden promovendi

Alhoewel het gebruikelijke uitgangspunt voor een promotie tegenwoordige een vierjarig traject behelst blijkt lang niet elke promovendus op dezelfde manier aangesteld te zijn. Berichtgeving, onder andere vanuit het Promovendi Netwerk Nederland, lijkt erop te wijzen dat er op sommige instellingen wel erg creatief omgesprongen wordt met de aanstelling van jonge onderzoekers.

Als resultaat van een langlopend project publiceerde ScienceGuide in het voorjaar van 2018 een drieluik over de arbeidsvoorwaarden van promovendi. Daarin werd onder andere aandacht besteed aan het doorwerken in de Werkeloosheidsuitkering, frauduleuze contracten en de omgang met externe promovendi. De reacties van vakbonden, werkgevers en bestuurders waren niet mals, zij lieten zich zeer bezorgd uit over een praktijk die maar moeizaam in de hand te krijgen is.

Dubieuze contracten?

Een (financieel) gezond promotiestelsel

In het tweede deel van het promovendidiscours praten we over de vraag hoe het Nederlandse promotiestelsel duurzamer vormgegeven kan worden. Verschillende financiële prikkels zorgen momenteel voor dat het lastig is om (meer) promovendi aan te nemen, en tegelijkertijd komen ook post docs in de knel. Wat doen we daaraan en wie is er aan zet?

“Kritiek op evaluatie studentpromovendi ongefundeerd en voortijdig”

Onderzoekers van CHEPS reageren op de eerder geuite kritiek op de tussenevaluatie van het experiment studentpromovendi.

 :  Ben Jongbloed
+ Frans Kaiser

We hebben helemaal niet meer (student)promovendi nodig

Het experiment promotieonderwijs is volgens Anne de Vries en Reinder Broekstra van PNN vooral een bezuiniging.

Voorzitter PNN :  Anne de Vries
+ Reinder Broekstra

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi. Als zodanig komt PNN in een groot aantal dossiers op voor promovendi.

Maak samenwerken mogelijk, ook voor de jonge onderzoeker!

NWO en ERC maken samenwerken alleen mogelijk voor de veteranen van de wetenschap stelt hersenonderzoeker Lara Wierenga.

Post doc Universiteit Leiden :  Lara Wierenga

Lara Wierenga is post doc onderzoeker in het Brain and Development research center aan de universiteit Leiden. Ze doet onderzoek naar de invloed van genetische en omgevingsfactoren op de ontwikkeling van hersenstructuur van kinderen en adolescenten.

Jonge wetenschappers, verbeter de wetenschap

Ook aan het begin van je carrière kan je veranderingen in het academisch systeem bewerkstelligen, stelt biomedicus Judith de Haan.

Programma manager Open Science Programma van de Universiteit Utrecht :  Judith de Haan

Niet elke specialist hoeft gepromoveerd te zijn

Een promotie is vaak een vereiste voor een medische specialistenopleiding. Kan dat ook anders?

Promovendus Neurologie  :  Annemijn Algra

Annemijn is arts in opleiding tot specialist (AIOS) and promoveert in de neurologie aan het UMC Utrecht.

Waarom moet een proefschrift vier hoofdstukken tellen?

Louis Bont (UMCU) vraagt zich af waar de minimale promotie-eis van vier hoofdstukken voor een proefschrift toe dient.

Hoogleraar kinderinfectiologie UMC Utrecht :  Louis Bont

Louis Bont leidt een de Utrechtse RSV onderzoeksgroep en is een van de oprichters van TULIPS, een carrière training netwerk voor jonge kinderartsen.

Chinese PhD in the Netherlands: an invisible scholar?

Chinese PhDs do not always feel welcome in the Netherlands, and what about their contracts?

Research Assistant bij het Centre for Science and Technology Studies (CWTS) en Erasmus Mundus Masters Program in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE). :  Tung Tung Chan

Voorkom oververhitting promotiesysteem

De klassieke kijk op promoveren is achterhaald, zo stellen Jos de Jonge en Elisabeth Koier (Rathenau Instituut).

Themacoördinator bij het Rathenau Instituut :  Jos de Jonge
+ Elisabeth Koier

Een nieuw perspectief op promoveren

Hoe geeft de Rijksuniversiteit Groningen vorm aan het experiment studentpromovendi?

Dean van de Groningen Graduate Schools :  Lou de Leij
+ Marjan Koopmans, Ingrid Molema

Lou de Leij is hoogleraar medische biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Klem door de bekostiging

Wat is een goede promotie?

Waar doen promovendi het voor en wat is de toegevoegde waarde van de promotie voor de maatschappij? Wat zijn de bezwaren op het huidige systeem? Hoe gaan we om met de psychologische klachten onder jonge wetenschappers en de beperkte carrièrekansen in de wetenschap.

Vergeet de buitenpromovendus niet!

Vanuit Leiden de eerste reactie op de opening van het promovendidiscours. Charlotte de Roon en Gijs van Houwelingen wijzen op de onderbelichte rol van de buitenpromovendus in de connectie...

Duaal promovendus Leiden universiteit, medewerker bij Dual PhD Centre :  Charlotte de Roon

Heilige meester-gezel relatie over datum

In reactie op het promovendidiscours roepen Ingeborg Meijer en Inge van der Weijden, CWTS, de VSNU op om het debat aan te gaan over de implicaties van de universitaire...

onderzoeker bij het Centre for Science and Technology Studies (CWTS) :  Inge van der Weijden
+ Ingeborg Meijer

Promoveren: steeds meer in minder tijd

Taken voor promovendi stapelen zich op. Daarom moeten we eerst herijken wat de essentiële onderdelen zijn van een promotie, en vervolgens de promovendus de leiding geven over zijn eigen...

Promovendus aan de Universiteit Leiden en voorzitter van het European Council for Doctoral Candidates and Junior Researchers :  Gareth O’Neill

Wetenschap is meer dan een product, de promovendus meer dan een middel

In het promovendidiscours betoogt Chris Hartgerink (Tilburg University) tegen de universiteit als kennisfabriek.

Promovendus in de statistiek (Tilburg University) :  Chris Hartgerink

Promovendus in de statistiek (Tilburg University)

Hoe ziet de carrière van een promovendus eruit?

Promoveren slecht voor de gezondheid?

Promovendi lopen een verhoogd risico op een burn out of depressie. Zo bleek het afgelopen jaar uit meerdere internationale onderzoeken. Wat is hier de oorzaak van en wat valt er aan te doen. Hieronder vind je een overzicht van de meest spraakmakende artikelen over het onderwerp.

Lees verder op Science Guide

Veranderingen in het ius promovendi

In 2017 veranderde het een en ander aan het promotierecht, ook wel het ius promovendi genaamd. Alhoewel de Tweede Kamer een flinke uitbreiding van het promotierecht voorstond, stuitte de wet op kritiek in de Eerste Kamer. Het Rectorencollege kwam met een handreiking over hoe de invoering van het promotierecht vorm moest krijgen waarna de Eerste Kamer akkoord ging.

De discussie over de voorwaarden van de uitbreiding zijn nog niet over. Vanuit het hbo blijft de roep weerklinken om het ius promovendi verder uit te breiden, jonge wetenschappers vragen om meer ruimte, terwijl sommigen juist pleiten voor inperking. Aan universiteiten wordt de verruiming van het promotierecht inmiddels met rap tempo ingevoerd. Daarbij kiezen niet alle instellingen voor dezelfde aanpak, dat in tegenstelling tot de afspraak.

Veranderingen in het ius promovendi

Achtergrondinformatie

De ontwikkelingen binnen het promoveren worden door verschillende organisaties in kaart gebracht. Hieronder vind je een verzameling onderzoeken die onder andere een beeld geven van het aantal promovendi, de duur van promotietrajecten en de nationale en internationale ontwikkelingen. Toevoegingen? Stuur ze naar redactie@scienceguide.nl!

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK