Promovendidiscours

Een inhoudelijk gesprek over promoveren

Het aantal promovendi is de afgelopen jaren sterk toegenomen, maar deze groei komt niet zonder pijn. In het najaar van 2017 wordt op Science Guide het gesprek gevoerd over nut en noodzaak van de promotie, en voeren we de discussie over wat de voorwaarden zijn voor een goede promotie. Eenieder die zich hiertoe geroepen voelt kan en mag aansluiten bij de discussie, dat kan eenvoudig door contact op te nemen met de redactie.

In de eerste fase van het promovendidiscours staat de vraag centraal waar de promotie toe dient. Waar doen promovendi het voor en wat is de toegevoegde waarde van de promotie voor de maatschappij. Tevens wordt een aantal bezwaren op het huidige systeem behandeld, zoals de psychologische klachten onder jonge wetenschappers en de beperkte carrièrekansen in de wetenschap. Dean van de Graduate Schools van de Rijksuniversiteit Groningen Lou de Leij trapte af.

Kenniseconomie vraagt om nieuw promotiestelsel

Vandaag start ScienceGuide met het promovendidiscours, een gesprek waarin nut en noodzaak en de voorwaarden voor een goede promotie worden besproken. Lou de Leij (RuG) trapt af met wat...

Dean van de Groningen Graduate Schools :  Lou de Leij

Vergeet de buitenpromovendus niet!

Vanuit Leiden de eerste reactie op de opening van het promovendidiscours. Charlotte de Roon en Gijs van Houwelingen wijzen op de onderbelichte rol van de buitenpromovendus in de connectie...

Duaal promovendus Leiden universiteit, medewerker bij Dual PhD Centre :  Charlotte de Roon

Heilige meester-gezel relatie over datum

In reactie op het promovendidiscours roepen Ingeborg Meijer en Inge van der Weijden, CWTS, de VSNU op om het debat aan te gaan over de implicaties van de universitaire...

onderzoeker bij het Centre for Science and Technology Studies (CWTS) :  Inge van der Weijden

Promoveren: steeds meer in minder tijd

Taken voor promovendi stapelen zich op. Daarom moeten we eerst herijken wat de essentiële onderdelen zijn van een promotie, en vervolgens de promovendus de leiding geven over zijn eigen...

Promovendus aan de Universiteit Leiden en voorzitter van het European Council for Doctoral Candidates and Junior Researchers :  Gareth O’Neill

Wie begeleidt de promovendus in zijn loopbaan?

Promovendi moeten zich oriënteren op een baan buiten de academie, maar wie gaat hen daarbij helpen?

Beleidsmedewerker UvA-FNWI career service en zelfstandige :  Chiat Cheong

Dr Chiat Cheong ontwikkelt programma’s t.b.v. loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling van promovendi en postdocs sinds 2009. Zij is als beleidsmedewerker bij de Universiteit van Amsterdam verantwoordelijk voor FNWI Career Service en is daarnaast werkzaam als zelfstandige.

De leefwereld van promovendi

We moeten het hebben over de innerlijke leefwereld van promovendi in het kader van mentale gezondheid, zegt Claartje van Sijl.

Onafhankelijk filosofisch coach en trainer voor academici :  Claartje van Sijl

Dr. Claartje van Sijl is onafhankelijk filosofisch coach en trainer voor academici met vragen rond zingeving, richting, balans, en zelfvertrouwen in werk en leven.

Wetenschap is meer dan een product, de promovendus meer dan een middel

In het promovendidiscours betoogt Chris Hartgerink (Tilburg University) tegen de universiteit als kennisfabriek.

Promovendus in de statistiek (Tilburg University) :  Chris Hartgerink

Promovendus in de statistiek (Tilburg University)

Achtergrondinformatie

De ontwikkelingen binnen het promoveren worden door verschillende organisaties in kaart gebracht. Hieronder vind je een verzameling onderzoeken die onder andere een beeld geven van het aantal promovendi, de duur van promotietrajecten en de nationale en internationale ontwikkelingen.

Promoveren slecht voor de gezondheid?

Promovendi lopen een verhoogd risico op een burn out of depressie. Zo bleek het afgelopen jaar uit meerdere internationale onderzoeken. Wat is hier de oorzaak van en wat valt er aan te doen. Hieronder vind je een overzicht van de meest spraakmakende artikelen over het onderwerp.

"Wat is grotere bedreiging is voor de wetenschap: alternatieve feiten of intellectuele leegte?"
Chris Hartgerink

Lees verder op Science Guide

Veranderingen in het ius promovendi

In 2017 veranderde het een en ander aan het promotierecht, ook wel het ius promovendi genaamd. Alhoewel de Tweede Kamer een flinke uitbreiding van het promotierecht voorstond, stuitte de wet op kritiek in de Eerste Kamer. Hieronder leest u meer over de politieke discussie en de praktische uitwerking op zowel hogescholen als universiteiten.

Veranderingen in het ius promovendi

Arbeidsvoorwaarden voor promovendus

Alhoewel het gebruikelijke uitgangspunt voor een promotie tegenwoordige een vierjarig traject behelst blijkt lang niet elke promovendus op dezelfde manier aangesteld te zijn. Berichtgeving, onder andere vanuit het Promovendi Netwerk Nederland, lijkt erop te wijzen dat er op sommige instellingen wel erg creatief omgesprongen wordt met de aanstelling van jonge onderzoekers. Minister Bussemaker ontkende dit, en dat leidde tot een discussie op ScienceGuide.

Dubieuze contracten?