Taal in het onderwijs

Beheersen studenten en docenten het Nederlands wel in voldoende mate? Wat betekent dit voor de kwaliteit van het onderwijs en het leerproces? En is het wel zo'n goed idee om opleidingen geheel in het Engels aan te bieden? Deze vragen houden de gemoederen de afgelopen tijd flink bezig. Om antwoorden te vinden op deze vragen organiseerden de Hogeschool Rotterdam en ScienceGuide op 29 november 2017 een symposium waar verschillende partijen bijeengebracht worden om het over deze kwesties te hebben. In aanloop naar het symposium werd op ScienceGuide een gesprek gevoerd, onder andere over de argumenten voor en tegen verengelsing van het hoger onderwijs. Op deze pagina vind je een overzicht van de gedachtenwisseling en een selectie van de relevante (nieuws)artikelen.

Over het symposium

Taalbeheersing van het Nederlands

Begin 2017 laaide discussie op over de vraag tot in welke mate studenten en docenten de Nederlandse taal dienen te beheersen. Bestuurders uit het hoger onderwijs lieten zich relativerend uit over het taalgebruik in sommige opleidingen, wat hen op flinke kritiek kwam te staan. Hoe belangrijk is het verschil tussen een ‘t’ en een ‘dt’ nu eigenlijk? En wat als overdadige aandacht voor correct taalgebruik tot uitsluiting leidt?

De beheersing van het Nederlands

Taalontwikkeling van studenten; veel meer dan spelling en grammatica

Er wordt veel geklaagd over het taalgebruik van studenten in het hoger onderwijs. Ze zouden niet goed kunnen schrijven en ook over hun gesproken taal zijn vaak klachten. Een...

Lector taalverwerving en taalontwikkeling Hogeschool Rotterdam :  Amos van Gelderen

Zorgvuldig Nederlands biedt toegang tot het publieke domein

Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam) over het belang van het Nederlands als gemeenschappelijke taal.

Voorzitter Hogeschool Rotterdam :  Ron Bormans

Ron Bormans is voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. In het verleden is hij lid geweest van de door OCW ingestelde Commissie Veerman.

De échte selectie in het onderwijs is die op het gebied van taal

De toegankelijkheid van onderwijs hangt zwaar op taalbeheersing stelt Joyce van der Wegen (LSVb).

Adviseur ECIO :  Joyce van der Wegen

Joyce is als adviseur werkzaam bij ECIO. Hier zet zij zich in voor het bewustzijn over het belang van inclusief onderwijs, voor gelijke kansen en voor het doorbreken van taboes. Eerder maakte zij zich al hard voor de positie van studenten met een ondersteuningsvraag als bestuurslid van en beleidsmedewerker bij de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Verengelsing van het hoger onderwijs

Nederland is koploper als het gaat om het aantal Engelstalige opleidingen en navenant groeit ook het aandeel internationale studenten. Maar is de omschakeling naar het Engels wel altijd gerechtvaardigd, en is er flankerend taalbeleid wanneer deze keuze wordt gemaakt. Vlak voor de zomer komt de KNAW met een rapportage naar buiten waarin gewaarschuwd wordt voor de mogelijke negatieve gevolgen van verengelsing, maar de keuze wordt gelaten aan de sector. In het regeerakkoord van Rutte III wordt aangekondigd dat taalbeleid voortaan strenger zal worden gehandhaafd, maar wat blijft daar van over?

Het Engels in het hoger onderwijs

Taal is meer dan een instrument

“Het Nederlands is een deel van onze cultuur en identiteit.” Paul Rüpp pleit ervoor dat de gehanteerde onderwijstaal Nederlands is, tenzij.

Voorzitter Avans Hogeschool :  Paul Rüpp

Is de verengelsing van onze maatschappij een veelkoppig monster?

Volgens An De Moor moeten we beducht zijn voor de mogelijke negatieve gevolgen van verengelsing voor onze maatschappij.

Talencoördinator Odisee en KU Leuven (campus Brussel en Gent) :  An De Moor

Internationalisering? Graag, maar dan wel goed!

Engelse opleidingen springen als paddestoelen uit de grond. Het ISO maakt zich zorgen over niveau Engels.

Voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg :  Rhea van der Dong

Engels

Sommige academische activiteiten moeten in het Engels maar Rik Torfs wil het Nederlands niet opgeven.

Oud-rector KU Leuven :  Rik Torfs

Nederlands moet

Annette de Groot waarschuwt voor de nadelige effecten van verengelsing van het hoger onderwijs zoals een verlies aan Nederlandse woordenschat. Ze waarschuwt dat het serieus vormgeven van een tweetalig...

Emeritus hoogleraar taalpsychologie (UvA) :  Annette de Groot

Annette de Groot is emeritus hoogleraar experimentele taalpsychologie (Universiteit van Amsterdam).

Taal is altijd contextgebonden

Zo lang er een zorgvuldig proces rondom de taalkeuze is doorlopen biedt internationalisering juist enorme kansen zegt Martin Paul (Maastricht University).

Voorzitter CvB Maastricht University :  Martin Paul

Misvattingen in het debat over verengelsing

Volgens Felix Huygen van Beter Onderwijs Nederland zijn er een aantal misvattingen in het debat over verengelsing.

Bestuurslid Beter Onderwijs Nederland  :  Felix Huygen

Verengelsing: tijd voor concrete oplossingen

De LSVb pleit voor instemmingsrecht voor opleidingscommissies als het gaat om verengelsing.

Vicevoorzitter LSVb :  Pieter ten Broeke

Over de sprekers op het symposium Taal Centraal

Iliass el Hadioui is werkzaam als onderzoeker aan de Erasmus Universiteit en stond aan de wieg van de transformatieve school. In zijn bijdrage ‘Gelijke Kansen in Diverse Klasse(n)’ zal hij stilstaan bij de enorme uitdaging om goed les te geven aan groepen leerlingen met verschillende achtergronden, en welke rol taalbeheersing wel (en niet) speelt bij het creëren van gelijke kansen.

Volgens Amos van Gelderen, lector Taalverwerving en Taalontwikkeling van de Nederlandse taal aan de Hogeschool Rotterdam, is de goede beheersing van taal cruciaal. In zijn bijdrage zal hij ingaan op de rol die taal speelt voor het studiesucces, en over de rol van taal in het leerproces in verschillende onderdelen van het onderwijshuis.

Als expert docent Studiesucces heeft Jean Marie Molina veel ervaring met een groep studenten die zij zelf liever niet de langstudeerders noemt. “Het werk wat ik doe kan je zien als schoonmaken. Ik poets die doffe parel op, ik geef de studenten weer durf om in zichzelf te gaan geloven.” Molina vraagt zich af of taalbeleid echt de intentie heeft om studenten te helpen of dat het gaat om weer een extra instrument van selectie ofwel uitsluiting. Haar motto is: “None shall be left behind”.

De laatste jaren kiezen steeds meer instellingen ervoor studenten bij toelating of tijdens het onderwijs te toetsen op hun taalvaardigheid. Taalwetenschapper Bart Deygers (KU Leuven) onderzoekt het gebruik en misbruik van deze taaltoetsen in het hoger onderwijs. Hij zet vraagtekens bij de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van taaltoetsen, zowel voor de Nederlandse als voor de Engelse taalbeheersing.

Binnen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is de portefeuille onderwijs toegankelijkheid toegewezen aan secretaris Joyce van der Wegen. Toegankelijkheid, studeren voor iedereen voor iedereen die dat kan en wil, is speerpunt voor het LSVb Bestuur ’17 – ’18. Van der Wegen wijst op de rol van cultuur in de doorstroom van mbo naar hbo. Succes hangt af van de mate van aanpassing aan de andere cultuur, waarvan taal een belangrijk onderdeel is. Ook het LSVb vraagt zich af in hoeverre taalbeleid een ondersteuning dan wel een belemmering vormt.

Als rector brak hij nog wel eens een lans voor de Engelse taal in het onderwijs, maar de laatste tijd laat hij zich minder positief uit. Het Engels in de universiteit krijgt volgens Rik Torfs de overhand om de verkeerde, instrumentele, redenen. Bovendien voegde hij daar aan toe: “Vaak heb ik de indruk dat hoe minder virtuoos iemand in het Nederlands doceert, hoe gemakkelijker hij vindt dat het net zo goed in het Engels kan.”

De kersverse VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg was als Kamerlid een groot voorstander van internationalisering in het hoger onderwijs. In zijn nieuwe functie moet hij de balans te slaan tussen studentengroei op basis van internationale studenten en het behoud van de kwaliteit van het onderwijs. Nu steeds meer Nederlandse universiteiten ervoor kiezen om (een deel van) hun opleidingen in het Engels te verzorgen wordt het ook volgens de KNAW tijd hier helder beleid op te formuleren.

Rechtsgeleerde Janneke Gerards was voorzitter van de KNAW-commissie die de verkenning ‘Taalbeleid in het hoger onderwijs’ uitvoerde. Deze onderzocht de voor- en nadelen van de verengelsing in het curriculum van hogescholen en universiteiten. In een toelichting op het rapport stelde zij recentelijk dat opleidingen zelf de overwogen keuze moeten kunnen maken voor de taal die ze gebruiken maar dat de beheersing van het Nederlands voorop staat.

Tegenover deze voorzichtige overwegingen positioneert zich senior onderzoeker van het Meertens Instituut Marc van Oostendorp. In zijn vele media-uitingen over taal doet hij van zich spreken als een enthousiaste adapter van het Engels. Onlangs kwam in hij in de NRC in het verweer tegen Beter Onderwijs Nederland dat een rechtszaak aanspande tegen de overheid tegen het oprukkende Engels: “Het is nu leuker op de universiteit!”.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) staat dit jaar onder leiding van Rhea van der Dong. Het ISO vreest naar eigen zeggen dat instellingen zich meer laten leiden door financiële dan door inhoudelijke motieven als het om verengelsing gaat. Recent wees het ISO er op dat de taalbeheersing van vwo’ers en havisten niet volstaat voor onderwijs in het Engels.

Neerlandicus Presley Bergen is woordvoerder van Beter Onderwijs Nederlands (BON). Deze organisatie werd in 2006 werd opgericht met als doel “het zo goed mogelijk tot bloei laten komen van de potenties van leerlingen en studenten door gedegen vakinhoudelijke en algemene vorming.” BON is van mening dat de verengelsing in het hoger onderwijs schadelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs en bovendien in strijd is met de wet. De organisatie bereidt daarom een rechtszaak voor tegen de staat.

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK