ScienceGuide Logo

Nieuwsbrief ScienceGuide, januari 2013 - nummer 3

Onderwijs

Geld

1 miljard extra voor HBO en WO

Het nieuwe leenstelsel zou een miljard extra investeringen kunnen opleveren. Hoe zal dat gaan, hoe komt u aan die middelen? Hoe zal het kabinet deze verdelen en op welke kernpunten willen richten? In elk geval krijgt de Review Commissie Van Vught het druk. En veel macht. Lees verder

Hoe kan een sociaal leenstelsel sociaal zijn?

Studenten: nu arm, straks veel beter af. Ze zijn niet zielig, maar moeten niet afzien van studies uit geldgebrek. Hier wekt het 'sociaal leenstelsel' terecht achterdocht, zegt dr. Gerrit de Jager. Het raakt precies die 'eerstegeneratiestudenten' die we moeten aanwakkeren te studeren en dat kan anders. Lees verder

Leraar met aanzien als rechter en arts

Het Amerikaanse onderwijs moet radicaal op de schop, vindt onderwijsminister Arne Duncan. De professionaliteit van de docent, die moet voorop komen. Hoe? Met fikse investeringen en scherpe lessen uit de 'Teachers Summit' die nu naar Amsterdam komt. Lessen ook voor Nederland? Lees verder

Meisjes klagen over jongensstudies

Meisjes beschouwen studies waarin jongens de toon aangeven als moeilijker. Het gevoel dat zij bijvoorbeeld aan b├Ęta en techniek opleidingen harder zouden moeten trekken, ondermijnt hun motivatie daartoe. Een aanpak hoe dat te verhelpen is inmiddels duidelijk. Lees verder


Onderzoek

Vergrootglas

Investering in kennis blijft achter

Voorzichtig positief, dat is het kabinet over de ontwikkelingen in wetenschap, techniek en innovatie. Maar het WTI2 rapport toont fikse zorgen om de achterblijvende investeringen in R&D en de diversiteit onder wetenschappers. Deze blijft nog altijd beperkt. Te wit, grijs en man. Lees verder

Het woord is aan de Kamer

200 jaar Handelingen zijn in ons land beschikbaar. Maar hoe haal je daar kennis uit? Wanneer werd voor het eerst 'knettergek' in de Kamer gebruikt? PoliticalMashup, de zoekmachine van Maarten Marx, helpt als nieuw eScience-instrument onderzoek en media in zulke rijke, complexe data. Lees verder

High Tech heel klein en heel breed

"High Tech kan nog veel breder worden opgepakt. In het HBO, maar ook in MBO en voortgezet onderwijs moet dat beter geborgd." Saxion-lector Rene Heideman brengt op 31januari op de eerste Saxion Nano Conferentie alumni, onderzoekers en bedrijfsleven in dit nieuwe veld samen. Lees verder

Gum topsectoren niet weg

Hebben de topsectoren wel zin als stimulans van innovatie en kennisvernieuwing? Jazeker, zegt het topteam van de sector Creatieve Industrie. Juist zo komt er echt aandacht voor de integrale, interdisciplinaire kracht van deze innovatieve sector, "een broodnodige vernieuwingsimpuls." Lees verder


En ook

Maan

Mona Lisa naar de Maan

De Mona Lisa is het eerste kunstwerk dat een ruimtereis heeft ondernomen. NASA zond Da Vinci's schilderij via een laserstraal naar een ruimtesonde bij de maan. De Lunar Orbiter moest er nog wel wat voor doen om dit experiment te doen slagen. Het doel ervan is revolutionair. Lees verder

Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier. Afmelden kan via info@scienceguide.nl
Is de Nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier. Redactie ScienceGuide - 020-4285371