Nieuwsbrief, augustus 2013 - Nummer 33
 
 
 
 
 
 
Terug naar het timmermansoog
IMG
 
Hanze-voorzitter Henk Pijlman wil in het nieuwe academisch jaar een steviger debat over kwaliteit en verantwoordelijkheid. "Als de NVAO denkt dat zij van achter een bureau bladerend door papier kan beoordelen of een instelling wel of niet voldoet aan de instellingstoets, dan is dat nogal wat."


 
 
 
IMG
 
Hoger onderwijs loterij?
 
 
 
 
Matching, selectie, loting? Wat is rechtvaardig? De KNAW gaat daarover op 16 september met mensen uit de HU, UvA en UU de diepte in. Ook oud-KNAW President en VU-rector Pieter Drenth treedt op. Waarom werd in Athene de politieke top door loting verdeeld? Hoe werkt het in HBO en WO?


 
 
 
IMG
 
HBO-fraude lessen voor MBO
 
 
 
 
In het MBO is de Inspectie gestuit op niet zo koosjere cursussen. Zit dat alleen daar? Hoe pak je dit aan? Kenners van onderwijsbeleid zeiden al direct: "Dat lijkt die 'hbo-fraude' wel!" Ook in de Tweede Kamer is men alert om de juiste lessen uit de aanpak destijds niet te vergeten. Want niet alles liep goed.


 
 
 
IMG
 
eScience avant la lettre
 
 
 
 
Wilfred van Gunsteren is afgezwaaid als hoofd van de groep computer-aided chemistry bij de fameuze ETH Zürich. De toekomst van de chemie, de onzin van citatiescores en het kwantificeren van kwaliteit blijven hem boeien. "In de wetenschap moet je teleurstellingsresistent zijn."


 
 
 
IMG
 
Beter leren op groen schoolplein
 
 
 
 
Hoe draagt een groen schoolplein bij aan de gezondheid en het leerrendement van basisscholieren? De Hogeschool Leiden en de VU leiden een groot onderzoek hiernaar. "Scholen worden door 'opbrengstgericht werken' steeds nadrukkelijker aangestuurd om toegevoegde waarde te laten zien."
 
 
IMG
 
Pacemaker tegen obesitas
 
 
 
 
Waarom drastische operaties voor maagverkleining bij overgewicht, als een 'maagpacemaker' zeker zo goed kan werken? Maastrichtse onderzoekers en artsen hebben zo’n apparaat nu zo weten te verfijnen en getest op patiënten, dat zij hiermee concreet verder kunnen.


 
 
 
IMG
 
Nerds lopen binnen
 
 
 
 
Hoezo bèta-tech niet leuk of niet uitdagend genoeg? Bij de verrukkelijkste nerds die de wereld kent, vaart het schip met gouden appelen binnen. Sheldon, Penny en Leonard gaan ietsje boven de Balkenendenorm verdienen.


 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Sienceguide 2013