Nieuwsbrief, november 2013 - Nummer 46
 
 
 
 
 
 
Liberale handreiking bij beurzen
IMG
 
De VVD wil het debat over het leenstelsel diepgang en feitelijke nuchterheid geven. Pieter Duisenberg bepleit inhoudelijke verbinding van de ambities uit 'Veerman' met de noodzakelijke investeringen via de SF-hervorming. Wel ziet hij vragen opdoemen die heel 'Den Haag' dan moet willen helpen oplossen.


 
 
 
IMG
 
HBO eist duidelijkheid nu
 
 
 
 
"De politiek moet de onzekerheid niet eindeloos laten voortbestaan. Hoe het verder moet met de studiebeurs en de OV-kaart vereist duidelijkheid, ook voor de keuzes van studenten." Het geduld van HBO-chef Thom de Graaf raakt op.


 
 
 
IMG
 
Vertrouwen in wetenschap op het spel
 
 
 
 
"We moeten wetenschap niet langer zien als een eindproduct, maar als een proces," betoogt Jonge Akademie voorzitter Jeroen Geurts op de bijeenkomst van 'Science in Transition' bij de KNAW. "Het vertrouwen in de wetenschap moeten we verdienen door het publiek er veel directer bij te betrekken."


 
 
 
IMG
 
Diversiteit voorbij Zwarte Piet
 
 
 
 
Als er geen autochtone meerderheid meer is, waarin moeten nieuwkomers dan integreren? Daarop wil lector Baukje Prins van De Haagse Hogeschool een antwoord geven met onderzoek rond de term 'superdivers'. "De reactie hoeft niet per se 'gelijke monniken, gelijke kappen' te zijn."


 
 
 
IMG
 
Van beter maken naar gezond houden
 
 
 
 
Het zorgsysteem in Nederland is zonder grondige herziening niet langer houdbaar. In Noord-Nederland probeert het expertisecentrum Healthy Ageing door lokaal te innoveren handvaten te bieden. "Je ziet al een kanteling van de focus op ziekte naar die op gezondheid en preventie."
 
 
IMG
 
Drie excellente lectoren
 
 
 
 
Vrijdag worden drie lectoren - van de HU, Hanze en HvA - gehuldigd. Wie van hen wordt 'Lector van het Jaar 2013'? Erik Puik, Marca Wolfensberger en Marco Snoek dragen uitzonderlijk bij aan excellentie in het HBO. Kom van hen leren op het seminar in Utrecht!


 
 
 
IMG
 
Heel het proces
 
 
 
 
Voor het eerst zijn alle handgeschreven bladzijden te zien van de belangrijkste roman van de 20e eeuw. 'Het Proces' van Franz Kafka is nu in zijn geheel en in originele staat bijeen in Marbach in de tentoonstelling 'Der ganze Prozess'.


 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Sienceguide 2013