Nieuwsbrief, december 2014- Nummer 48
 
 
 
 
 
 
Bildung en verscheidenheid
IMG
 
Bussemaker's HO-tour is halverwege. Welke centrale boodschap ziet de minister naar voren komen? "De toekomst is onzeker, is internationaal en is multidisciplinair. We zullen het onderwijs op HBO en WO anders moeten gaan waarderen."


 
 
 
IMG
 
Koers houden of Vlaams model?
 
 
 
 
De visitatie van de pabo's is "van groot belang voor de legitimatie en het bestaansrecht" daarvan, zegt Ron Bormans. Het HBO verkent vast vier scenario's voor het overleven van alle lerarenopleidingen. "Er moet nog hard gewerkt worden aan een moderne kwaliteitscultuur."


 
 
 
IMG
 
Senaat kijkt scherp naar leenstelsel
 
 
 
 
Hoe gaat de Eerste Kamer oordelen over het studievoorschot? In een besloten hoorzitting werden de nieren van experts geproefd. De cijfers van OCW roepen vragen op, want "de rivier is gemiddeld één meter diep. Een man stak over en verdronk in het midden."


 
 
 
IMG
 
Iraanse lector innoveert ouderenzorg
 
 
 
 
Lector dr.ir. Masi Mohammadi is de nieuwe lector van de HAN. 'Architecture in Health' is haar praktijkonderzoek thema. Als promovendus ging zij al heel praktisch aan de slag met slimme domotica voor ouderen. Haar levensverhaal als vluchteling uit Iran is zeker zo boeiend en leerzaam.


 
 
 
IMG
 
Kies de creatief directeur
 
 
 
 
Eke Rebergen en Simon Verwer (De Denkfiguren) pleitten recent voor een 'creatief directeur' op scholen. Inholland-lector Marco Snoek denkt met ze mee. "Zou het niet mooi zijn om zo’n rol van creative conductor of onderwijskundig geweten voor vier jaar uit het team te laten kiezen"
 
 
IMG
 
Het recht van nieuwe technologie
 
 
 
 
"De nieuwe tech komt zo snel over ons heen, dat de ontwikkeling van het juridisch en institutioneel kader volledig achterloopt." Inholland-lector Frans van der Reep waarschuwt voor de 'dark side of technology'. Wie is er verantwoordelijk als uw pacemaker gehackt wordt?


 
 
 
IMG
 
Zing mee met Chury
 
 
 
 
Rosetta's Plasma Consortium (RPC) heeft de geluiden die komeet Chury maakt nader geanalyseerd. Oscillaties van magnetisme van de ijsklomp op 40-50 millihertz vormen een lied. TU Braunschweig heeft dit nu voor menselijk gehoor toegankelijk gemaakt. Luister mee naar het kloppend hart van ons universum.


 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Scienceguide 2013