Nieuwsbrief, februari 2015 - Nummer 8
 
 
 
 
 
 
VVD wil diepere visie op wetenschap
IMG
 
"Ik ben tevreden met het brede draagvlak voor de wetenschapsvisie, maar ik ben ontevreden als het gaat om de vraag: 'is dit nu het antwoord op de toekomst?' Zijn we voldoende kritisch geweest over onszelf. Dat is een open vraag die ik wil stellen." Pieter Duisenberg (VVD) wil nog meer de diepte in.


 
 
 
IMG
 
Kennis als groeifactor voor Europa
 
 
 
 
"Investeren in R&D en kennis is essentieel voor Europa nu." Eurozone-voorzitter Jeroen Dijsselbloem wil doorpakken nu Hellas voort wil en "Draghi tijd koopt." Daarbij onderstreept hij: "al die jongeren zonder werk dat is toch onacceptabel."


 
 
 
IMG
 
Vragenvuur en verantwoordelijkheid
 
 
 
 
"Waarom bent u docent geworden? U heeft toch gestudeerd?" Soms is de confrontatie met de leerlingen pregnant voor Eerst De Klas'ers. Trainee Rik, docent Onderzoek & Ontwerpen, gaat die aan, want "waar het opleidingsniveau op het schoolplein stijgt, daalt deze helaas voor de klas."


 
 
 
IMG
 
Merkels "Big Bang"
 
 
 
 
De Duitse kennissector, industrie en regering slaan de handen ineen voor de kennis-gedreven 'Industrie 4.0'. "Data zijn het levenselixer van elke onderneming. Ons doel is de kansen van deze vierde industriële revolutie consequent te pakken." Precies de agenda van de 'Wissenstag' op 17 april in Hannover!


 
 
 
IMG
 
Impulsen voor Veenkoloniën
 
 
 
 
De Drentse en Groningse Veenkoloniën kennen een ontwikkeling van krimp. Bedrijven en kennisinstellingen werken er samen om de werkgelegenheid en economie een impuls te geven. Het Koninklijk paar beleefde dit mee bij Stenden en hun innovatieve biocomposieten.
 
 
IMG
 
Het wonder van Nederland
 
 
 
 
Geoffrey Parker won de Heineken Prijs van de KNAW voor zijn grote visie en werk over het Spaanse wereldrijk tussen 1450 en 1700. Met zijn nieuwe biografie van Philips II zet hij de kroon daarop. ScienceGuide sprak met Parker over die onbegrepen workaholic die de Nederlanden verspeelde.


 
 
 
IMG
 
Bunge, mecenas van de Wagnerfans
 
 
 
 
Heel passend was het dat de UvA de dag van de ontruiming van het Bungehuis koos voor een boekpresentatie over Richard Wagner. Niet alleen vanwege diens opera's vol gedoemde doodsdrift, maar ook omdat de familie Bunge bij de Wagnerianen legendarisch is om haar gulheid voor de kunst.


 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
Hier afmelden voor de nieuwsbrief
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Scienceguide 2013