Nieuwsbrief ScienceGuide, november 2015- Nummer 43
 
 
 
 
 
 
Meer keuzes en minder hagelslag
IMG
 
En nu? Die vraag stellen Kamerleden elkaar en HBO en WO over Bussemakers HO-strategie. Welke wezenlijke vragen en richtingwijzers komen nu uit de hoorzittingen op tafel? En wat doe je daar mee? Moet OCW het extra geld gericht investeren of liever uitsmeren? De uitdagingen daarom hier in kaart.


 
 
 
IMG
 
De bestorming van de academische Bastille
 
 
 
 
"Een rumoerig jaar," zo kenschetste Karl Dittrich het ongenoegen op universiteiten dat rond het Maagdenhuis naar boven was gekomen. Maar hoe dan te democratiseren? In het 25e VSNU-café bleek dit ook voor David van Reybrouck een opgave. "Heeft iets alleen weerklank als je iets bezet?"


 
 
 
IMG
 
Complexiteit bepaalt bestuurssalaris
 
 
 
 
Hoe complexer en groter de instelling, hoe hoger het salaris. "Op ieder criterium kan een aantal complexiteitspunten worden behaald." Minister Plasterk meldt dat dit de wens is van de koepels, liever dan een sectoraal maximum aan de salarissen voor bestuurders.


 
 
 
IMG
 
Drones in de kas
 
 
 
 
Interdisciplinaire trajecten op hogescholen brengen studenten van verschillende achtergronden bij elkaar. Op Inholland heeft dit geleid tot een project waarbij studenten luchtvaarttechnologie hun kennis van drones inzetten voor praktijkonderzoek in kassen voor de tuinbouw en andere agribusiness.


 
 
 
IMG
 
Tijdelijk geld maakt risicomijders
 
 
 
 
"De tijdelijkheid van onderzoeksgeld en de constante competitie voor een nieuwe beurs maakt van wetenschap een individuele strijd die haaks staat op de academie als levende gemeenschap." Promovendi Daniëlle van Osch en Eduard Schmidt zien hang naar mainstream en risicomijding bloeien.
 
 
IMG
 
Gesloten grenzen beperken migratie niet
 
 
 
 
Gesloten grenzen of andere beperkingen in het vrije verkeer verminderen migratie op de lange termijn niet, terwijl open grenzen niet noodzakelijkerwijs leiden tot grootschalige migratie. Het proefschrift van Simona Vezzoli (UM) blijkt hoogst actueel en relevant.


 
 
 
IMG
 
Even vasthouden
 
 
 
 
"Misschien val ik nu mijn broodheer af, maar laat mij toch zeggen: de universiteit mag in het licht van de eeuwigheidswaarde van het Utrecht Psalter het even vasthouden." In gesprek met PG Kroeger van ScienceGuide belichtte hij dit kunstwerk uit 820. "Een mirakel én exempel."


 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
Hier afmelden voor de nieuwsbrief
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Scienceguide 2015