Nieuwsbrief ScienceGuide, maart 2016- Nummer 11
 
 
 
 
 
 
Promoveren moet met brede blik
IMG
 
Een promotieakkoord met het bedrijfsleven met ruimte voor experimenten kan helpen de gebrekkige voorbereiding op de professionele toekomst van 75% van de promovendi op te vijzelen. José van Dijck (KNAW), Karl Dittrich (VSNU) en Jos Engelen (NWO) pleiten daarom voor zo’n investering in toptalent.


 
 
 
IMG
 
Radicalisering in school tegengaan
 
 
 
 
Een positief leerklimaat verkleint de kans dat kwetsbare jongeren radicaliseren. Docenten in het VSO spelen daarbij een sleutelrol, laat het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden zien op grond van nieuw onderzoek.


 
 
 
IMG
 
Kunst is bewust nutteloos
 
 
 
 
Kunst helpt onderwijs met weerstand. Gert Biesta analyseerde lectoraal onderzoek bij Windesheim over cultuureducatie in scholen en het belang daarvan voor de pedagogiek. "Verf, steen, geluid, ze staan niet alles zomaar toe. Net als een ander mens ook niet." Onderwijs en kunst zijn beide "langzaam en lastig."


 
 
 
IMG
 
Toetsen en eigenaarschap
 
 
 
 
"We willen meer te zeggen hebben, maar dan zonder gedoe." Lisa Westerveld hoort het gedurig in haar gesprekken met universitaire docenten over een democratischer UvA: "onderwijspersoneel wil meer eigenaarschap over het eigen onderwijs."


 
 
 
IMG
 
Kwetsbare overgangen raken studiesucces
 
 
 
 
"De belangrijkste zwakte in ons systeem zit bij de overstap. Van PO naar VO en van VO naar MBO en HO." Daarbij komt dat de mentale drempels tussen MBO en HBO groot zijn. Experts, OCW en koepels worstelen dan ook met doorstroom en studiesucces, zo liet hun debat in Amsterdam zien.
 
 
IMG
 
Arbeidsmarkt als kwaliteitsafspraak
 
 
 
 
De VVD wil dat in de nieuwe kwaliteitsafspraken met HBO en WO ook de macrodoelmatigheid van het aanbod wordt meegenomen. "Dat kan heel goed met kwaliteitsafspraken waarbij het arbeidsmarktsucces van afgestudeerden op basis van hun opleidingen een rol speelt."


 
 
 
IMG
 
Ook na Brussel niet wegkijken
 
 
 
 
"Vooral als overtuigingen botsen, kan het heel ingewikkeld zijn om met jongeren te praten over actuele kwesties en over hun rol in de samenleving." Jet Bussemaker gaf haar visie op 'Twee werelden, twee werkelijkheden' door Margalith Kleijwegt, dat heden in het HBO-discours centraal staat.


 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
Hier afmelden voor de nieuwsbrief
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Scienceguide 2015