Nieuwsbrief ScienceGuide, november 2016- Nummer 39
 
 
 
 
 
 
Hoog tijd voor een doorbraak!
IMG
 
Vandaag publiceert Ad de Graaf zijn essay 'Hogescholen voor een lerend leven: tijd voor een doorbraak'. Hij rekent daarin af met het ingesleten dogma: leven lang leren = deeltijd. Het hbo moet pragmatischer omgaan met de uitdaging, en kijken naar de levensfase waarin student zit.


 
 
 
IMG
 
Sombere les voor medische wetenschap
 
 
 
 
Hij kondigde al aan dat het verhaal niet al te opbeurend zou zijn: John Ioannidis nam de Anatomische Les 2016 in het Concertgebouw voor zijn rekening en kraakte harde noten over de staat van de geneeskunde. "We betalen de prijs voor het succes van de wetenschap."


 
 
 
IMG
 
Jet schrijft Kees: het moeilijke gesprek
 
 
 
 
Om de twee weken schrijven Jet de Ranitz (Inholland) en Kees Boele (HAN) elkaar. U kunt bij ons met hen in discussie over het dagelijks reilen en zeilen van de bestuurder. Deze keer het moeilijke gesprek over mislukkingen. "Ik geloof dat dit één van de zwaarste dingen is uit het bestaan van een manager."


 
 
 
IMG
 
Het promotiestelsel verdient beter
 
 
 
 
"Het bursalenstelsel vergroot de ongelijkheid om een kwantitatieve doelstelling te verwezenlijken." De Jonge Akademie ziet de groeiende rechtsongelijkheid onder promovendi als een serieuze bedreiging van het bestel.


 
 
 
IMG
 
iPabo en basisscholen maken samen agenda
 
 
 
 
Samen met zes basisschoolbesturen uit heel Noord-Holland heeft de iPabo een kwaliteitsagenda opgesteld. "Wat ons bindt voor deze agenda is het opleiden van de beste leraren voor Noord-Holland," zegt iPabo-voorzitter Titia Bredée over de gezamenlijke plannen.
 
 
IMG
 
Superhelden voor nieuwe arbeidsmarkt
 
 
 
 
"In deze snel veranderende samenleving zijn juist grote instituties het kwetsbaarst." Windesheim-voorzitter Henk Hagoort schetste bij de start van het HRM praktijk onderzoek congres op zijn hogeschool de veranderingen waar instellingen voor staan. "We zijn van bolwerk naar netwerk aan het gaan."


 
 
 
IMG
 
Nieuwe opleiding voor bèta-docent
 
 
 
 
Een nieuwe lerarenopleiding van Fontys moet studenten klaar gaan stomen voor lessen in wetenschap en technologie. De nieuwe opleiding combineert vakken als natuurkunde, techniek, scheikunde en biologie maar kijkt ook naar nieuwe thema's als robotica.


 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
Hier afmelden voor de nieuwsbrief
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Scienceguide 2016