Nieuwsbrief ScienceGuide, februari 2017- Nummer 5
 
 
 
 
 
 
Na- en bijscholing nu ook in het hoger onderwijs
IMG
 
"Nu de professionalisering van docenten in het PO, VO en MBO geregeld wordt, wordt het tijd deze discussie ook voor het hoger onderwijs te starten." Het lerarenregister heeft een meerderheid in de Eerste Kamer. VVD-senator Jan Anthonie Bruijn wil deze discussie nu ook in het hoger onderwijs.


 
 
 
IMG
 
Lessen voor de branch campus
 
 
 
 
Het is nog altijd spannend of de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) straks echt van start kan met de internationale campus in het Chinese Yantai. Bij Stenden volgen ze de ontwikkelingen met interesse. De hogeschool heeft al enige jaren ervaring met campussen in onder meer Qatar en Zuid-Afrika.


 
 
 
IMG
 
Honderd jaar later dreigen met een quotum
 
 
 
 
"Ik geloof dat wij hier alleen wat kunnen veranderen als er leiderschap getoond wordt." Minister Bussemaker roept bij de viering van honderd jaar vrouwelijke hoogleraren, zichzelf, bestuurders, maar bovenal decanen op om leiderschap te tonen bij het benoemen van vrouwelijke hoogleraren.


 
 
 
IMG
 
Hoe toegankelijk is hoger onderwijs echt?
 
 
 
 
Zorgt het leenstelsel echt voor een teruglopende instroom in hbo en wo? Voorstanders van het leenstelsel waren blij in 2016 een herstel waar te nemen, maar Ron Bormans en Ad de Graaf waarschuwen voor al te veel optimisme. "We moeten een paar slagen dieper om onszelf niet te snel rijk te rekenen."


 
 
 
IMG
 
Kunstonderwijs kind van de rekening
 
 
 
 
Het VVD-voornemen om fors te korten op het kunstonderwijs zorgt voor gefronste blikken in het hbo. Collegelid Rob Verhofstad (Hanzehogeschool) begrijpt weinig van de plannen. "Het is vreemd dat juist op deze sector de pijlen worden gericht."
 
 
IMG
 
Zo kun je digitale producten beter ontwerpen
 
 
 
 
Donderdag 16 februari wordt dr. Thea van der Geest geïnstalleerd als HAN-lector Media Design. Haar onderzoek is gericht op het toegankelijk en bruikbaar maken van digitale diensten ‘voor ieder/één'.


 
 
 
IMG
 
March for Science gaat mondiaal
 
 
 
 
Op Earth Day, 22 april verenigen wetenschappers zich voor de Science March. Om de wetenschap te vieren en een stevig geluid te laten horen aan politici en beleidsmakers. Was in eerste instantie alleen Washington DC het toneel van protest, inmiddels gaat de Science March mondiaal.


 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
Hier afmelden voor de nieuwsbrief
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Scienceguide 2016