Nieuwsbrief ScienceGuide, maart 2017- Nummer 9
 
 
 
 
 
 
Hoe deden ze het?
IMG
 
Met de verkiezingen in het vooruitzicht kijkt ScienceGuide terug op een volledig uitgevoerde kabinetsperiode van de staatssecretaris en de minister. Wat betekenden zij voor het hoger onderwijs en de wetenschap en wat laten ze na? Vandaag is Sander Dekker aan de beurt, volgende week Jet Bussemaker.


 
 
 
IMG
 
Hbo heeft zichzelf aan de haren overeind getrokken
 
 
 
 
"Het is niet niks wat daar gebeurd is in het hbo, dat is echt heel erg knap." Vier jaar na het rapport ‘Vreemde Ogen Dwingen’ is er in het hbo volgens auteur Jan Anthonie Bruijn veel gebeurd om de examinering te professionaliseren. Ook Paul Rullmann die de evaluatie uitvoerde vindt het een "knappe prestatie."


 
 
 
IMG
 
Zorg om de moraal? Weg met normen en waarden!
 
 
 
 
Nederland staart zich blind op de 'normen en waarden'. Dr. Wouter Sanderse, lector beroepsethiek van de leraar bij Fontys, pleit er voor in het onderwijs meer de nadruk te leggen op karakter en morele competenties. "Met een deugdbenadering komt de morele bal in eerste instantie bij onszelf te liggen."


 
 
 
IMG
 
Partijen weren buitenlandse wetenschappers
 
 
 
 
Het is sinds jaar en dag een vanzelfsprekendheid dat buitenlandse wetenschappers op een gunstige belastingregeling kunnen rekenen, maar als het aan vele politieke partijen ligt komt daar binnenkort verandering in. Het merendeel van de partijen uit de Tweede Kamer wil de zogenaamde 30%-regel inperken of zelfs helemaal schrappen.


 
 
 
IMG
 
Grote steden helpen mbo-student op weg naar pabo
 
 
 
 
De overstap naar de pabo is met de introductie van de toelatingstoets voor velen een struikelblok geworden. Met name mbo-studenten die doorstromen ondervinden problemen. ROC's en pabo's uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam komen daarom met plannen om de overstap soepeler te laten verlopen.
 
 
IMG
 
Hogescholen bundelen krachten in deeltijd
 
 
 
 
De Vereniging Hogescholen opent de jacht op de deeltijdstudent met de lancering van een nieuwe website. Het aanbod van twintig hogescholen, dat zich kenmerkt door een combinatie van werkplekleren, digitaal onderwijs en een onderzoekscomponent, is nu op een plek te vinden.


 
 
 
IMG
 
Genderongelijkheid in onderwijs stijgt
 
 
 
 
Het thema van Internationale Vrouwendag 2017 #BeBoldForChange staat in het teken van de strijd voor een meer genderinclusieve wereld. Ook in het onderwijs is sprake van ongelijkheid. Een ongelijkheid die bovendien groeit: vrouwen krijgen er steeds meer de overhand.


 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
Hier afmelden voor de nieuwsbrief
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Scienceguide 2016