Nieuwsbrief ScienceGuide, maart 2017- Prestatieafspraken
 
 
 
 
 
 
Studenten betalen kwaliteitsafspraken
IMG
 
"Er is een verdergaande cultuurverandering nodig in het hoger onderwijs waarbij de blik meer op de buitenwereld wordt gericht." De Commissie Van de Donk adviseert om bij nieuwe kwaliteitsafspraken meer de buitenwereld te betrekken. Daarbij hoort ook een verticale en horizontale verantwoording.


 
 
 
IMG
 
Interview met Wim van de Donk
 
 
 
 
Volgens voorzitter van de evaluatiecommissie Wim van de Donk zijn nieuwe kwaliteitsafspraken noodzakelijk. De macrodoelmatigheid van opleidingen kan volgens hem het beste getoetst worden door meer verticale en horizontale verantwoording. Een interview met Wim van de Donk.


 
 
 
IMG
 
Vervolg op Veerman?
 
 
 
 
Wat staat er nu eigenlijk in het rapport van de Evaluatiecommissie en wat mist er in de evaluatie? ScienceGuide hield het rapport 'Van afvinken naar aanvonken' tegen het licht en woog de conclusies en aanbevelingen tegen de uitkomsten en het eerdere rapport van de commissie Veerman.


 
 
 
IMG
 
De lange weg van de prestatieafspraken
 
 
 
 
In 2012 kreeg staatssecretaris Halbe Zijlstra er op de valreep van het kabinet Rutte I doorheen dat er prestatieafspraken kwamen. Wat is er sinds die tijd allemaal gezegd en geschreven over de prestatieafspraken waar de commissie Van de Donk vandaag rapport over uitbrengt?


 
 
 
IMG
 
Ook Reviewcommissie velt positief eindoordeel
 
 
 
 
Prestatieafspraken hebben de onderwijskwaliteit, het studiesucces en de profilering van universiteiten en hogescholen bevorderd. De afspraken hebben ook een positief effect gehad op het overheidsbeleid. Dit concludeert de Review Commissie Hoger Onderwijs in haar eindadvies.
 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
Hier afmelden voor de nieuwsbrief
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Scienceguide 2016