Nieuwsbrief ScienceGuide, mei 2017- HO-bekostiging
 
 
 
 
 
 
TU's in de knel bij bekostiging
IMG
 
Capaciteitsproblemen aan de TU's bewegen hen er toe numeri fixi in te stellen. Een Kamermotie over dit onderwerp was reden voor het ministerie voor een grootschalige analyse van het bekostigingsstelsel. In een speciale nieuwsbrief neemt ScienceGuide de analyse en voorgestelde scenarios door, te beginnen bij de TU's.


 
 
 
IMG
 
Tweede kans voor bekostiging?
 
 
 
 
De prestatieafspraken waren onder andere bedoeld om zo veel mogelijk studenten zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen. Het opnemen van een zogenaamde ‘tweedekans’ student gaat echter gepaard met financiële tegenvallers, die onevenredig verdeeld zijn over de instellingen.


 
 
 
IMG
 
Fixus als olievlek
 
 
 
 
De toenemende studentenaantallen en de dalende rijksbijdrage per student dwingen steeds meer opleidingen tot het instellen van een fixus. Maar hoe doeltreffend zijn de scenarios van de ministerie om een einde te maken aan de golf van fixi in het ho?


 
 
 
IMG
 
Hoe komen onderzoek en onderwijs weer tot elkaar?
 
 
 
 
De verhouding tussen de onderwijs- en onderzoeksbekostiging is in een aantal jaar tijd scherp verschoven in de richting van het onderwijs, zo concludeert het ministerie. Zijn de budgetneutrale opties die het ministerie schetst reëel?


 
 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
Hier afmelden voor de nieuwsbrief
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Scienceguide 2016