Nieuwsbrief ScienceGuide, juli 2017- Nummer 29
 
 
 
 
 
 
Wat brengt Rutte-III het hoger onderwijs?
IMG
 
Wat gebeurt er met het hoger onderwijs als VVD, CDA, D66 en de CU een nieuw kabinet vormen? Kwaliteitsafspraken lijken met deze partijen onomkeerbaar, maar komt daar een versobering van de kwaliteitsborging voor terug? Ook de bekostiging gaat op de schop, het helpt universiteiten niet dat de VSNU daarover verdeeld is.


 
 
 
IMG
 
De teloorgang van het publieke belang
 
 
 
 
“Als je de ongelijke kansen uit het hele onderwijsgebouw optelt wordt het publieke probleem van ongelijke kansen pas echt zichtbaar.” Izaak Dekker ziet in de uitkomsten van verschillende (inter)nationale rapporten de emancipatoire functie van het Nederlands onderwijs afzakken tot de laatste plaats.


 
 
 
IMG
 
Hoe verder met psychische klachten promovendi?
 
 
 
 
Ook aan de Universiteit Leiden is het slecht gesteld met de geestelijke gezondheid van promovendi, nog slechter dan in Vlaanderen zelfs. Dat blijkt uit onderzoek van het CWTS dat een enquête afnam en interviews deed met promovendi. Wat moet er gedaan worden?


 
 
 
IMG
 
LEGO leert jeugd denken als programmeur
 
 
 
 
‘Computational Thinking’ is één van de 21e eeuwse vaardigheden. Maar hoe leer je kinderen dat op de basisschool. Onderzoekers van de Hanzehogeschool werken nu met oefeningen van LEGO en een app. Dat zorgt ook bij de docenten in opleiding voor uitdagingen.


 
 
 
IMG
 
Vertrouwen moet je verdienen
 
 
 
 
“We moeten er eerlijk over zijn dat wetenschappers ook maar gewoon mensen zijn.” Volgens Arjen van Witteloostuijn is het niet voldoende om perverse prikkels weg te nemen. “Je moet ook prikkels inbouwen die aansporen om het juiste te doen.”
 
 
IMG
 
Star Wars museum impuls narratieve kunst
 
 
 
 
Afgelopen week nam Los Angeles county het besluit om het nieuwe Museum of Narrative Art van George Lucas een bouwvergunning te geven. “Lucas is niet de beste verteller maar het is goed om dit type onderzoek een serieuze plek in de maatschappij te geven”, aldus lector Hartmut Koenitz (HKU).


 
 
 
IMG
 
Aankondiging congres 'Taal Centraal'
 
 
 
 
Dit najaar organiseert ScienceGuide in samenwerking met Hogeschool Rotterdam een congres over taal in het onderwijs. Op dit congres staat de taal centraal in bijdragen over onderwerpen als de emancipatoire functie van taal en de taal als identiteit.


 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
Hier kunt u uw adreswijziging doorgeven
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright ScienceGuide 2017