Nieuwsbrief ScienceGuide, september 2017- Nummer 34
 
 
 
 
 
 
Is DUO klaar voor de toekomst?
IMG
 
“Als we in de toekomst een grijs gebied tegenkomen wat betreft privacy, dan gaan we het gewoon niet doen.” Hans Schutte (DUO) ziet zijn organisatie steeds meer groeien als databedrijf met een grote verantwoordelijkheid en is voorbereid op een nieuwe kabinetsperiode.


 
 
 
IMG
 
Digitalisering activeert studenten
 
 
 
 
De VSNU start het academisch jaar met een impuls voor digitalisering in het onderwijs. Technologie moet niet meer op het eiland van de technische universiteiten blijven, maar door alle vakgebieden en universiteiten heen gedragen worden. Wat gebeurt er op dit punt al, en wat leren we daarvan?


 
 
 
IMG
 
Een filosofische blik op de rol van de docent
 
 
 
 
Waar begint je verantwoordelijkheid als docent en waar houdt hij op? Joop Berding en Izaak Dekker gaven samen zeven jaar les aan de Master Pedagogiek op de Hogeschool Rotterdam. In het essay ‘Onderwijsfilosofen in actie’ passen ze de theorie toe op de dilemma’s die ze in de klas meemaakten.


 
 
 
IMG
 
Theorie laten leven
 
 
 
 
"De scheidslijnen tussen universiteit, overheid en het bedrijfsleven beginnen te vervagen, en dat is ook nodig." Kort geleden begon Ronald de Jong als Professor of Practice aan de Tilburg University. Hij moet de brug slaan tussen praktijk en theorie.


 
 
 
IMG
 
Bussemaker: "vind evenwicht tussen prestaties en geluk"
 
 
 
 
Minister Bussemaker doet een oproep voor vermindering van prestatiedruk in het hoger onderwijs, waarbij ze speciaal verwijst naar risico op depressies onder promovendi. Dit deed ze tijdens haar laatste opening van het academisch jaar, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
 
 
IMG
 
Nieuwe VSNU-voorzitter uitgezwaaid in Tweede Kamer
 
 
 
 
Gisteren nam Pieter Duisenberg afscheid van de Tweede Kamer. Hij volgt 1 oktober Karl Dittrich op als voorzitter van de VSNU. Kamervoorzitter Khadija Arib was kritisch op zijn vertrek maar prees het werk van Duisenberg. Inmiddels zwelt de kritiek op zijn vertrek aan, en niet alleen in de Kamer.


 
 
 
IMG
 
Wat kost een publicatie?
 
 
 
 
In 2015 kwamen de Nederlandse universiteiten tot een overeenkomst met de uitgevers. De gouden route moest tot meer open access publicaties leiden. Maar wat kost een Open Access publicatie nu uiteindelijk? Leo Waaijers rekende het uit.


 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
Hier kunt u uw adreswijziging doorgeven
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright ScienceGuide 2017