Nieuwsbrief ScienceGuide, september 2017- Nummer 38
 
 
 
 
 
 
NWO: tussen competitie en integriteit
IMG
 
In dezelfde week dat het kleine broertje ZonMw onder vuur komt te liggen vanwege onwettige honoreringspraktijken presenteert NWO plannen om de aanvraagdruk te verlagen, en de honoreringskansen te verhogen. Integriteit en competitie, kunnen ze samen door een deur?


 
 
 
IMG
 
"Diversiteit is niet soft, het is hartstikke moeilijk"
 
 
 
 
“We zijn bezig met het organiseren van prachtige conferenties, maar wat er gebeurt in de praktijk en in de klas?” Vandaag organiseert de Vereniging Hogescholen een conferentie over diversiteit. Lector Machteld de Jong (Inholland) hoopt dat het over de lastige kwesties zal gaan.


 
 
 
IMG
 
Internationalisering: volgend jaar weer in tentjes?
 
 
 
 
Kamervragen over studentenhuisvesting zijn nog onbeantwoord. Welke lessen zijn er deze zomer geleerd? En hoe bereidt het hoger onderwijs zich voor op de werving voor volgend jaar?


 
 
 
IMG
 
Heilige meester-gezel relatie over datum
 
 
 
 
Bussemaker opende het academisch jaar met het benoemen van de problematiek rond publicatiedruk. Meer dan een op de drie Leidse en Amsterdamse promovendi lopen het risico om in een depressie te raken. In hun bijdrage aan het promovendidiscours leggen twee Leidse onderzoekers de link tussen de universitaire cultuur en welzijn.


 
 
 
IMG
 
Werken met vragen uit de maatschappij
 
 
 
 
In Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap vinden onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden elkaar in nieuwe vormen van samenwerking. Maar hoe gaat dat in zijn werk en wie neemt daarin het initiatief? “Dat is inmiddels anders dan een paar jaar geleden”, vertelt Joost Degenaar (Hanzehogeschool).
 
 
IMG
 
Een laklaag op een slechte ondergrond
 
 
 
 
Docentprofessionalisering in het mbo vindt net zo goed formeel als informeel plaats. Rob Martens (OU) en Niek van den Berg (Aeres Hogeschool) pleiten voor ruimte voor de laatste vorm van leren, ook al is deze lastig in een register vast te leggen. “Formeel en informeel leren moeten elkaar versterken, niet in de weg zitten.”


 
 
 
IMG
 
Ontneem het vuur van fraude haar brandstof
 
 
 
 
Geldverstrekkers van wetenschappelijk onderzoek zouden (mede)eigenaar moeten worden van de gegenereerde data. Volgens cardioloog en onderzoeker Roland van Kimmenade werkt dit fraude tegen en zou het van Nederland een gidsland in open science kunnen maken.


 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
Wijzig hier uw emailadres
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Scienceguide 2017