Wat doet ScienceGuide met mijn gegevens?

Wij begrijpen dat wij u met onze enquête om persoonlijke informatie vragen. Wij doen er daarom alles aan om op veilige en ethische manier met deze gegevens om te gaan. Deze enquête is een journalistiek onderzoek naar de ervaringen en verwachtingen van academici in Nederland ten opzichte van Erkennen en Waarderen. Hieronder leggen wij uit wat wij doen met de gegevens die we via de enquête verzamelen.

Doel van de gegevensverzameling en gebruik van de gegevens

Wij maken op basis van de resultaten van de enquête een kwantitatieve analyse van de ervaringen van Nederlandse academici. Op basis van deze analyse zullen wij een reeks artikelen op ScienceGuide publiceren. Wij geven u in de enquête ook ruimte om uw overwegingen en ervaringen toe te lichten. Deze toelichtingen kunnen wij, uiteraard anoniem, in onze artikelen gebruiken ter illustratie van onze bevindingen.

Alle gegevens en toelichtingen die wij met de enquête verzamelen, worden vóór de analyse geanonimiseerd. Dat betekent dat niemand, ook de redactie niet, na deze anonimisering kan herleiden wie welke antwoorden heeft ingevuld. De anonimisering is onherroepelijk.

De enquête zal drie weken open staan voor respondenten. De dataset wordt niet afzonderlijk gepubliceerd of met andere partijen gedeeld. Na publicatie van de artikelen op basis van ons onderzoek worden de gegevens definitief verwijderd. Deze verwijdering vindt ten laatste een half jaar na onderzoek plaats.

Gebruik van uw e-mailadres

Om ervoor te zorgen dat alléén academici de enquête invullen, vragen wij u eenmalig om uw professionele e-mailadres in te vullen. Wij kunnen dan zien dat de enquête is ingevuld door iemand die bij een universiteit of onderzoeksinstelling werkzaam is. Om te voorkomen dat uw e-mailadres misbruikt wordt, krijgt u binnen twee werkdagen na deelname aan de enquête eenmalig een bevestigingsmail ter controle.

In deze mail worden het onderwerp van de enquête, de vragen of uw antwoorden niet genoemd. U kunt deze mail meteen weggooien. Alleen academici die deze mail ontvangen terwijl zij niet hebben meegedaan aan de enquête, vragen wij contact met ons op te nemen.

Wij gebruiken uw e-mailadres nooit voor andere doeleinden dan hierboven wordt beschreven. Wanneer de enquête sluit, worden alle e-mailadressen permanent uit de dataset verwijderd als onderdeel van de anonimisering.

Indien u onder geen beding uw werkmail wil gebruiken om de enquête in te vullen, neem dan contact op met ScienceGuide via onderzoek@scienceguide.nl. Wij zorgen dan ervoor dat u op een andere manier toegang krijgt tot de enquête. Ook als u vragen heeft over de enquête of de omgang met uw gegevens, kunt u via dit e-mailadres contact met ons opnemen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK