Nieuwsbrief ScienceGuide, december 2015- Nummer 45
 
 
 
 
 
 
Is ons onderwijs toekomst-proof?
IMG
 
Het Nederlands onderwijs mag er zijn. OECD-chef Dirk van Damme heeft ondanks die mooie boodschap van Education at a Glance zorgen. Dat "axioma" van onderscheid tussen academisch en beroepsgericht bijvoorbeeld. "Nergens in de hele wereld wordt zo dogmatisch daaraan vastgehouden."


 
 
 
IMG
 
Geef ons ons vak terug
 
 
 
 
Opleidingen en zorg willen dat zowel de technologie als het verzorgende aspect sterker worden in hun werk. VWS-bewindsman Martin van Rijn wil dat het Zorgpact daarbij MBO, HBO en WO de leiding laat nemen. "We zullen uit de bestaande hokjes moeten stappen in ons denken."


 
 
 
IMG
 
Excellente student wil lerende docent
 
 
 
 
Het geven van honoursonderwijs vergt een sterke externe gerichtheid van docenten. Josephine Lappia (Hogeschool Rotterdam) laat in haar proefschrift zien hoe docenten zoiets praktijkgericht kunnen inrichten. Meer daarover op de Dag van de Excellentie, 22 januari in Groningen!


 
 
 
IMG
 
Liberalen halen OCW links in
 
 
 
 
Een soepele uitweg voor de toekomst van de borging van HO-kwaliteit lijkt verder weg dan ooit. Bussemaker staat voor een verdeelde coalitie en de VVD heeft met links een opmerkelijk alternatief voor haar beleid in de maak. "De partijen stellen dat de opleiding op zichzelf en onafhankelijk geaccrediteerd moet worden."


 
 
 
IMG
 
Terug naar de HOAK
 
 
 
 
"De tijd van 'ivoren torens' bestaat niet meer." Karl Dittrich (VSNU) stelt dat universiteiten verplicht zijn voortdurend in contact te staan met de buitenwereld. Juist om dat te laten slagen willen Dittrich en zijn HBO-collega Thom de Graaf de overheid liever verder op afstand van het hoger onderwijs plaatsen.
 
 
IMG
 
Klap voor universitair onderzoek
 
 
 
 
Zonder veel ruchtbaarheid is een eind gemaakt aan het NWO Graduate Programme. Dat raakt de opleiding van toponderzoekers met hun R&D-promovendi in hun voortbestaan en bedreigt dit na een zeer positieve evaluatie van de kwaliteit. Een door Bussemaker bereikte consensus hierover blaast het bovendien op.


 
 
 
IMG
 
Wat heeft de aarde echt nodig?
 
 
 
 
"We zijn inmiddels banger voor elkaar dan voor de natuur." Terwijl de klimaatconferentie in Parijs doorgaat pleit geoloog Peter Westbroek bij de Stenden AIHR Conference voor het meer in verhouding tot elkaar waarderen van mens en natuur. Dat heeft wel consequenties.


 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
Hier afmelden voor de nieuwsbrief
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Scienceguide 2015