Nieuwsbrief ScienceGuide, december 2016- Nummer 42
 
 
 
 
 
 
Valorisatie leidt tot verkiezingskoorts op OCW
IMG
 
Er is een impasse ontstaan tussen Sander Dekker en Jet Bussemaker. De minister wil niet meegaan met de torenhoge valorisatieambities voor universiteiten van de staatssecretaris. Dekker vindt dat het onderzoek aan universiteiten te weinig maatschappelijke impact heeft en wil gaan werken met prestatiebekostiging.


 
 
 
IMG
 
Kansen verzilveren in internationalisering
 
 
 
 
Vandaag staat het Algemeen Overleg internationalisering van het onderwijs op de agenda in Tweede Kamer. Lector internationalisering Robert Coelen (Stenden) blikt vooruit. “Onder het huidige bewind is Nederland, mondiaal gezien, een zeer vooruitstrevende positie aan het verwerven.”


 
 
 
IMG
 
GroenLinks worstelt met leenstelsel
 
 
 
 
“Onderwijs als een investering in jezelf is een neoliberale uitspraak.” GroenLinks-leden komen in opstand tegen het leenstelsel. Het partijbestuur wil er niet vanaf, maar erkent wel dat: “het leenstelsel studenten uit kansarme gezinnen een disproportioneel grote klap heeft gegeven.”


 
 
 
IMG
 
We moeten keuzes maken!
 
 
 
 
Kort geleden zwengelde Ad de Graaf de discussie over het leven lang leren aan op ScienceGuide. “We kunnen er lang over praten, maar laten we nu ook keuzes maken.” Dat is de strekking van zijn reactie op de artikelen van Fokke Aukema (HAN) en Vivian Hemmelder (Nationale DenkTank).


 
 
 
IMG
 
DIFFER probeert vlam te temmen
 
 
 
 
De grootste hobbel op weg naar schone energie is de uitstoot van hitte en deeltjes door de kunstmatige zon. Een programma van FOM-instituut DIFFER zoekt naar oplossingen. “We moeten voorkomen dat de uitstoot de materialen in onze reactor vernietigt,” vertelt hoofdonderzoeker Marco de Baar.
 
 
IMG
 
Opleidingscommissies tonen weinig verbetering
 
 
 
 
Door de invoering van de Wet Versterking Bestuurskracht krijgen opleidingscommissies in het hbo en wo er aankomende september een aantal rechten bij. Het meest recente onderzoek van de onderwijsinspectie uit zorgen over de stand van zaken en blikt vooruit op 2017.


 
 
 
IMG
 
Maatwerk voor vluchtelingstudent
 
 
 
 
Er is meer maatwerk en regionale samenwerking nodig om statushouders in Nederland sneller op hun niveau aan de slag te kunnen laten gaan. De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF pleit voor meer kennisdeling om de begeleiding van vluchtelingen efficiënter te laten verlopen.


 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
Hier afmelden voor de nieuwsbrief
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Scienceguide 2016