Nieuwsbrief ScienceGuide, juni 2017- Nummer 24
 
 
 
 
 
 
Lectoren kunnen toch promotierecht krijgen
IMG
 
Lectoren kunnen met een nulaanstelling als universitair hoofddocent het recht krijgen om promoties te verlenen. Deze toezegging deed de minister tijdens de behandeling van de wet in de Eerste Kamer over de uitbreiding van het promotierecht.


 
 
 
IMG
 
Looking back from the future
 
 
 
 
Zelfsturend vervoer en ingrijpen in ongeboren menselijk leven. Het zijn beiden ontwikkelingen met vergaande maatschappelijke gevolgen. Lector Frans van der Reep (Inholland) en journalist Maria van Boekelen vragen zich af of we als burgers daar wel voldoende grip op hebben.


 
 
 
IMG
 
Een expert leert anders dan een beginner
 
 
 
 
De wetenschap biedt ons aan de lopende band inzichten in 'goed lesgeven' maar bij de vertaalslag naar de praktijk gaat het steevast mis. Dat is de analyse van onderwijsadviseur Erik Meester (Fontys), die zijn ervaringen in vele sectoren binnen het onderwijs naast elkaar legt.


 
 
 
IMG
 
Het einde van formatief 'toetsen'
 
 
 
 
"Formatief 'toetsen' moet een verboden woord worden," zegt lector Dominique Sluijsmans (Hogeschool Zuyd) bij het symposium van het Platform Leren van Toetsen in Rotterdam. "Het werkt heel lastig in de praktijk."


 
 
 
IMG
 
Minder bureaucratie is een illusie
 
 
 
 
"We kunnen goed zonder de ITK", stelt Ron Bormans in reactie op collegabestuurders. "Het is druk op het speelveld van externe beoordelingen", ziet de voorzitter van de Hogeschool Rotterdam. Toch spreekt hij zich niet vierkant uit tegen de instellingstoets.
 
 
IMG
 
OA contracten moeten openbaar
 
 
 
 
Er is een uitspraak in de zaak die Elsevier en Springer tegen de Nederlandse universiteiten hadden aangespannen over het openbaar maken van de open access paragraaf in hun de contracten. Het bezwaar is ongegrond verklaard: openheid van zaken dus.


 
 
 
IMG
 
VH stelt minister gerust over taal
 
 
 
 
Minister Bussemaker is niet voornemens om met de Vereniging Hogescholen in gesprek te gaan over correct taalgebruik bij lerarenopleidingen. Dit naar aanleiding van de ophef die ontstond nadat lerarenopleiders de suggestie wekten om niet te veel nadruk te leggen op juist taalgebruik.


 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
Hier kunt u uw adreswijziging doorgeven
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Scienceguide 2017