Nieuwsbrief ScienceGuide, juni 2017- Nummer 28
 
 
 
 
 
 
Leven lang leren is een elitair begrip
IMG
 
Hij was onderwijsbestuurder, hij werd werkgeversvoorman Doekle Terpstra zag de afgelopen jaren als trekker van het Zorg- en Techniekpact vele voorbeelden van de plannen die men uitvoert om de tekorten aan personeel terug te brengen. Maar is het genoeg? “Veel begrippen zijn sleets geworden. We hebben nieuwe concepten nodig.”


 
 
 
IMG
 
"Wij willen uit die groef stappen"
 
 
 
 
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werkt sinds 1 jaar met een nieuw instellingsplan. Opgesteld samen met partners uit de omgeving, uitgangspunt daarbij is om de professional meer ruimte te geven, maar de NVAO lijkt daarbij vaak een vervelende spelbreker bij te zijn.


 
 
 
IMG
 
Aan wie legt het mbo verantwoording af?
 
 
 
 
Het zijn de buzzwords van het mbo: ‘de regio’ en ‘de triple helix’, maar waar staan ze nu eigenlijk voor? In de achtste bijdrage over het mbo gaan Marc van der Meer (Tilburg University) en Loek Nieuwenhuis (HAN) op zoek naar concrete antwoorden bij abstracte ambities.


 
 
 
IMG
 
Transnationaal onderwijs verdient betere wetgeving
 
 
 
 
De Algemene Maatregel van Bestuur die internationale campussen van ho-instellingen mogelijk moet maken is overbodig en onnodig gecompliceerd. Dat stelt WHW-expert Peter Kwikkers in een analyse.


 
 
 
IMG
 
Niet in de fuik lopen van standaardiseren
 
 
 
 
“We gaan voorlopig niet standaardiseren. Als we dat doen dan kan het woord ‘experiment’ in de knel komen.” Huug de Deugd, collegelid van Inholland, legt uit hoe op de kenniswerkplaatsen van Inholland geëxperimenteerd wordt, om zo antwoord te bieden op de vraagstukken van vandaag.
 
 
IMG
 
Techniekpact zoekt vakdocenten
 
 
 
 
Onder impuls van het Techniekpact trekt het aantal jongeren dat kiest voor een technisch profiel aan. Dat gebeurt in het wo, maar de groei is ook zichtbaar in vmbo en mbo. Met name daar ontstaat nu een nieuwe uitdaging. “We zitten echt te springen om goede vakdocenten”, zegt de minister.


 
 
 
IMG
 
Veranderende perspectieven op het pensioen
 
 
 
 
Dat het pensioenstelsel het op de lange termijn zwaar gaat krijgen is helder, maar wat doen we er aan? Op een bijeenkomst op Tilburg University inspireerden jonge pensioen-onderzoekers elkaar met antwoorden uit het recht, de wiskunde en de geschiedenis.


 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
Hier kunt u uw adreswijziging doorgeven
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Scienceguide 2017