Nieuwsbrief ScienceGuide, december 2016- Nummer 41
 
 
 
 
 
 
Is kennis nog een thema bij de verkiezingen?
IMG
 
Het hoger onderwijs is af, en er hangt de zweem van elite rond de kennissector waar partijen liever bij wegblijven. Wie springt er bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart nog op de bres voor de kennissector? Een analyse van ScienceGuide.


 
 
 
IMG
 
De school is geen winkel
 
 
 
 
"Bestuurders en toezichthouders moeten de moed hebben om weerstand te bieden aan onvolwassen verlangens." Onderwijspedagoog Gert Biesta houdt toezichthouders in het onderwijs voor om niet altijd maar bij de wereldtop te willen behoren, bij het symposium Moedig Toezicht.


 
 
 
IMG
 
NVAO onder druk in Vlaanderen
 
 
 
 
In Vlaanderen is onrust ontstaan over de kwaliteitszorg nadat de Vrije Universiteit Brussel een onwelgevallig visitatierapport over de opleiding rechten onder het tapijt veegt. Het Vlaamse parlement maakt zich zorgen dat een Nederlandse visitatieorganisatie nogmaals mag kijken naar de kwaliteit.


 
 
 
IMG
 
Kees schrijft Jet: De teugels laten vieren
 
 
 
 
Om en om schrijven Jet de Ranitz (Inholland) en Kees Boele (HAN) elkaar over de uitdagingen waar zij in hun hogeschool voor staan. Deze week reageert Kees op de leiderschapsvragen van Jet: "Als je de professionals vrijheid en verantwoordelijkheid geeft, gebeuren er de mooiste dingen."


 
 
 
IMG
 
De dienende hogeschool
 
 
 
 
Om de talenten van studenten tot volle wasdom te laten komen is dienend leiderschap van docenten gewenst. Geldt dit ook voor bestuurders? Fontys-voorzitter Nienke Meijer stelt van wel. "Een toekomstgerichte onderwijsorganisatie behoort zich te baseren op de principes van dienend leiderschap."
 
 
IMG
 
Innoveren van binnenuit kan wel
 
 
 
 
Fokke Aukema van de HAN reageert op het essay van Ad de Graaf over leven lang leren. Hij heeft zo zijn bedenkingen bij de 'doorbraak' die De Graaf wil. "De conclusie dat experimenten op niets uit zullen lopen lijkt prematuur."


 
 
 
IMG
 
Student aan zet bij doorstroom mbo-hbo
 
 
 
 
De doorstroom van mbo naar hbo blijft één van de hoofdpijndossiers van minister Bussemaker. In 2017 gaat zij studenten actief betrekken bij het vinden van een oplossing. 500 studenten uit mbo en hbo mogen meedoen aan het eerste OCW Studentlab.


 
 
 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klikt u dan hier
Hier afmelden voor de nieuwsbrief
 
 
 
 
www.scienceguide.nl
redactie@scienceguide.nl
(020) 428 53 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Scienceguide 2016