• A
 • A
 • China zoekt wereldburgers

  - Meer kwaliteit, intensieve internationalisering, kennisdeling op ‘grand challenges’ en de vorming van een nieuwe generatie echte wereldburgers. Dat wil president Zhou van Peking University met Nederland, vertelt hij aan ScienceGuide.

  "Zo'n gebouw wil ik ook!" President Zhou Qifeng van de Peking University straalt als hij ScienceGuide begroet in het David de Wied-gebouw op de Uithof in Utrecht. De Chinese chemicus genoot van de onderdompeling in de gloednieuwe infrastructuur voor zijn eigen vakgebied.

  "Het minpunt van het zijn van universiteitspresident is dat ik aan de chemie nauwelijks meer toekom." De faciliteiten voor de studenten, de labs, zelfs de open vergaderzaal waar hij ontvangen was, hij had ze direct willen meenemen als voorbeelden voor thuis.

  Thema's voor de toekomst

  Collegevoorzitter Zhou was in Nederland voor een bestuurlijke vergadering van een wetenschapsorganisatie waar hij in de executive board zit. Dat gaf meteen gelegenheid om de Utrechtse partnerinstelling van zijn universiteit te bezoeken. Juist omdat met de UU een reeks cruciale wederzijdse bijeenkomsten gaande is rond grote strategische thema's voor de toekomst: duurzaamheidsonderzoek, jeugd- en identiteit en het voor China zeker spannende thema van 'instituties in een open samenleving'.

  Zhou kiest als volleerd Mandarijn de klassieke, hoffelijke houding van 'de jongere broer', als hij vertelt over de reden van het bezoek en de partnership met de UU. "Wij zijn nog maar recent opgericht als universiteit (1898) en we beseffen heel goed, dat hier in Europa instellingen met veel meer ervaring, met een grote historie bestaan. Utrecht is wel tweehonderd jaar ouder dan wij! We kunnen dus veel leren hier en de uitwisseling van mensen en ideeën kan ons beiden dan  wellicht veel voordeel brengen."

  Wat zeker helpt, is de omstandigheid dat beide universiteiten ongeveer even groot zijn en relatief hoog scoren in internationale rankings. Bovendien gaat het bij beiden om brede researchuniversiteiten met hoogstaande alfa, bèta, gamma en medische sectoren. Interdisciplinariteit komt zo als vanzelf hoog op de agenda als aanjager van de vernieuwing en de samenwerking tussen beide universiteiten en landen, zo bleek.

  President Zhou noemt als zijn kerndoel voor zijn eigen beleid en dit bezoek onomwonden "het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs en de internationalisering. Dat vereist veel. Natuurlijk moeten we veel meer studenten uitwisselen, maar zeker ook veel meer 'faculty'. Veel meer 'coöperative R&D', dat hoort daarbij."

  Onder deze strategie ligt voor Zhou een wezenlijk diepere strategie, meldt hij meteen. "Wij leiden als hoger onderwijs in onze landen de 'global citizens' van de komende decennia op. Die jongeren van nu beseffen volledig, dat hun generatie van nieuwe talenten in een heel andere wereld gaat leven dan die van mijn generatie. Niet opgesloten in systemen, in nationale beperkingen. Deze generatiegenoten moeten elkaar daarom nu al voortdurend en intensief leren kennen."

  Begrip en respect door onderwijs

  Het motief daarvoor is voor Zhou glashelder, zo drukt hij ScienceGuide meteen op het hart. "Die wereldwijde burgers staan nu al voor de 'grand challenges' die zij samen zullen moeten aanpakken. Alleen zo zal dat nog succes opleveren."

  "Dat zijn meteen ook de thema's die ik met de UU wil oppakken en impulsen geven. Milieuvraagstukken. Watertekorten. De problemen rond de grondstoffen voor onze welvaart en industrie. Vreedzaam samenleven. Ja, ook dat. Dat zal alleen kunnen via de samenwerking in het onderwijs op wereldschaal. We moeten door het onderwijs het begrip en respect voor elkaar leren kennen en verspreiden. En via jonge talenten, studenten en onderzoekers zullen we samen de oplossingen moeten bereiken voor die grote uitdagingen."

  Voor zijn eigen universiteit in Beijing betekent dit al een grote opdracht. "Wij willen echt veel meer buitenlandse studenten, mensen die China willen leren kennen en dan niet alleen vanwege de taal of de literatuur. Het gaat om veel meer: de samenleving, cultuur en historie, je leren verdiepen in ons land door er langer te verblijven en te studeren."

  Onderwijskwaliteit staat voorop

  Die verwelkomende houding moet uiteraard tweerichtingsverkeer zijn, in ieders belang en bij elk land. "Onze studenten moeten hetzelfde leren ervaren. Dat is nog niet vanzelfsprekend, maar ook zij zullen gaan studeren elders, overal. Over de grens zullen zij zulke ervaringen moeten opdoen met de cultuur, omstandigheden en samenlevingen van landen als Nederland. Door die houding en zulke ervaringen kunnen we ons ideaal bereiken: 'a more harmonic future'!"

  Uiteindelijk gaat het president Zhou om de kwaliteit van onderwijs aan zijn PKU, zo geeft hij toe. "Natuurlijk gaat het mij daar allereerst om! Wij zijn een goede universiteit, de rankings geven ons zelfvertrouwen. Dat kun je alleen waarmaken en volhouden als je je sterke kanten én je zwakke kanten kent: we zijn jong, we komen net kijken vergeleken met de UU. De hoge kwaliteit van het onderwijs, van de docenten hier, dat is iets waar wij van willen leren."

  Dat leren moet vooral geschieden door een permanent proces van kennisdeling. "Jaarlijk zijn bij ons aan de universiteit zo'n 700 experts van buiten China aan het werk op dit terrein. Ze ondersteunen ons in het delen van kennis over hoe je je onderwijs blijvend kwalitatief kunt verhogen. Hun ervaringen willen we tot de onze maken."

  "In die rol willen we veel meer mensen uit Nederland, uit Utrecht uitnodigen om ook hun kennis met ons te delen. Het gaat uiteindelijk om een gezamenlijk idee, een kwaliteitsambitie die wij delen. We willen ons eigen profiel versterken door zo'n gezamenlijk project van kwaliteitsverbetering concreet samen te realiseren."