Privacy-statement

ScienceGuide BV, gevestigd aan de Schalkwijkstraat 10 (3512 KS) Utrecht, respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt. ScienceGuide zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

In deze Privacyverklaring zetten wij uiteen op welke wijze wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ons privacy beleid is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitgangspunten dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Lees meer over ons cookiebeleid.

Doel van het verzamelen van uw gegevens

De belangrijkste doelstelling van onze website is het bieden van nieuws, onderzoek en opinie voor iedereen in het hoger onderwijs, de wetenschap en de kennissector. ScienceGuide verzameld en gebruikt persoonsgegevens om u beter van dienst te kunnen zijn of te informeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om:

  • Met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen.
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven om u zo te informeren over het laatste nieuws op scienceguide.nl
  • Algemene bezoekgegevens bij te houden, om te kunnen analyseren hoe effectief onze online werkzaamheden zijn en onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren om u zo een nog betere website-ervaring te kunnen bieden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

In een specifieke verwerkingsregister is vastgelegd per type betrokkene welke persoonsgegevens verwerkt worden, door wie en welke bewaartermijnen gehanteerd worden. Deze zijn op verzoek beschikbaar.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze online werkzaamheden zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. IP-adressen worden geanonimiseerd doorgegeven.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ScienceGuide als mogelijke adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

E-mail

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over het laatste nieuws op scienceguide.nl en ScienceGuide in het algemeen. Uw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

CMS

De persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft voor en bij het aanleveren van teksten worden opgeslagen in ons content management systeem en zijn nodig om contact met u te kunnen opnemen en om teksten te kunnen plaatsen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt kunnen we geen contact opnemen en kunnen artikelen niet worden geplaatst.

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Beveiliging

Alle gegevens die je met ScienceGuide uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

Doorgifte buiten Europa

Uw persoonsgegevens zullen alleen door ScienceGuide of door ScienceGuide ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0)30-20 72 456 of per e-mail via redactie@scienceguide.nl. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

In de nieuwsbrieven die wij versturen is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruikmaakt, zult u onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen. Houd er alstublieft rekening mee dat uw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; ScienceGuide kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet met ons uit, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK