Plasterk verlengt selectie-experiment

Nieuws | de redactie
5 maart 2007 | Minister Plasterk wil de experimenten met vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing met een jaar verlengen. “Het wordt wenselijk geacht het experimenteerregime te continueren totdat is besloten om vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing al dan niet definitief in de wet te regelen.

Deze beslissing is pas voorzien ná de eindrapportage van de Commissie Ruim Baan voor Talent (voorzitter Korthals) die de thans lopende experimenten evalueert, begin 2008”.

Plasterk dringt bij de Kamer aan op haast. Als de verlenging van de wet later dan 1 mei in het Staatsblad staat, “betekent dat voor instellingen en studenten grote onzekerheid; het zal aanstaande studenten er mogelijk toe zetten zich niet voor een opleiding in te schrijven die onder de experimentenwet valt of zittende studenten er toe zetten hun opleiding te beëindigen en zich voor een reguliere opleiding in te schrijven. Instellingen kunnen geen voorbereidingen treffen, met als gevolg dat het aantal inschrijvingen beperkter is. Als het wetvoorstel op 1 september van dit jaar nog niet inwerking is getreden, moeten de lopende experimenten met ingang van die datum worden beëindigd. Dit heeft een negatief effect op de reeds opgebouwde meerwaarde van de experimenten”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK