HBO-concentratie in Noord-Nederland

Nieuws | de redactie
8 juni 2007 | De CHN in Leeuwarden slokt de hogeschool Drenthe op. Robert Veenstra (voorzitter CvB CHN) wordt de nieuwe bestuursvoorzitter, zijn Drentse collega Cees Bijl vertrekt naar de RvT.

De huidige lesplaatsen en vestigingsplaatsen blijven gehandhaafd waarbij Leeuwarden de hoofdvestiging wordt. Er is een bestuurlijk akkoord op hoofdlijnen bereikt over de uitwerking van een fusie per 2008. Partijen zullen de komende maanden de fusie verder uitwerken en deze in het najaar ter finale besluitvorming voorleggen aan de Raden van Toezicht en de medezeggenschapsorganen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK