Participatie student in hbo moet beter

Nieuws | de redactie
7 maart 2008 | De HBO-raad zou best weer eens vaste studentensectie kunnen gebruiken. Voorzitter Doekle Terpstra herinnerde zich dat hij als Sociale Academie-student via die sectie actief betrokken kon zijn bij het bestuur van de branche. In een LSVb-debat over studenten, meezeggenschap en betrokkenheid uitte hij zijn frustratie over het geringe succes bij het activeren van hbo-ers in de medezeggenschap en actieve participatie bij hun opleidingen en instellingen.

Dat het niet mogelijk lijkt de steviger opzet en traditie binnen de universiteiten op dit punt te evenaren, acht hij voor de kwaliteit van het hoger onderwijs niet goed. Voorbeelden als de nieuw ingezette middelen bij InHolland als studentenpanels naast de formele medezeggenschapsstructuur vond Terpstra zinvol, mits zij ook concreet werkten. De inzet bij InHolland prees hij, evenals de meest aanwezige Kamerleden, maar hij wilde niet zo ver gaan om te stellen, dat deze hogeschool hiermee eerder regel dan uitzondering in het hbo vormt.

Terpstra erkende dat ook nu nog na alle goede bedoelingen en pogingen de oogst hem tegenvalt op dit punt. De voorzet van LSVB/voorzitter Lisa Westerveld om gezamenlijk een denktank op te zetten die naar succesvolle voorbeelden kan kijken en deze dan ook met behulp van de hogescholenbestuurders zelf binnen de instellingen concreet te verspreiden wilde terpstra dan ook positief bejegenen.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK