90 % studiesucces in het HBO

Nieuws | de redactie
1 juli 2008 |

Na veel vijven en zessen en onderling wantrouwen is het toch gelukt. De hogescholen en minister Plasterk hebben een akkoord bereikt over kwaliteit en uitvalbestrijding. 9 van de 10 hbo’ers die hun propedeuse halen moeten de studie ook echt afronden, te beginne met hen die met de postpropedeuse-fase starten in 2008/2009. 90% daarvan moet in 2012/2013 het diploma halen. Van hen die in 2001 begonnen haalde pas 77% het diploma vijf jaar na hun propedeuse. De hogescholen zullen meer inspelen op de gevarieerde instroom van studenten door meer verscheidenheid aan te brengen in het onderwijs. In 2014 moet 10% van de bachelorstudenten deelnemen aan opleidingstrajecten zoals honoursprogramma’s. Verder is afgesproken dat hogescholen ernaar streven dat in 2014 70% van de docenten een mastergraad heeft (nu 50%), en in 2017 10% van de docenten beschikt over een PhD, dan wel deelneemt aan een promotieproject.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het verhogen van het niveau van taal- en rekenonderwijs in alle onderwijssectoren. Vereiste niveaus zullen per 2010 in de wet worden opgenomen. Voor de komende jaren zijn extra maatregelen (te denken valt aan inhaalacties, extra leertijd) nodig waarover voor 1 oktober van dit jaar nadere afspraken gemaakt zullen worden. Deze maatregelen moeten al in 2010 tot resultaten leiden.

Ook zullen hogescholen in een zo vroeg mogelijk stadium gedurende de propedeuse bekijken of studenten wel passen bij de gekozen oplossing. Met de afspraken die nu zijn gemaakt is een bedrag beschikbaar van 7 miljoen in 2008 oplopend tot 43 miljoen in 2011.  Daarnaast komt er extra geld voor nieuwe hbo-masters, voor ondernemerschap en lectoren. Alles bij elkaar komt er de komende jaren 125 miljoen euro extra per jaar voor de hogescholen.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK