20 academische scholen voor leraarschap

Nieuws | de redactie
31 oktober 2008 | HBO en WO zoeken steeds meer manieren om samen het tekort aan docenten op te helpen lossen. De VU en de hogescholen Windesheim, INHolland en Ipabo bieden in het door hen gepresenteerde plan “Hoe beter hoe meer” maatregelen met effecten op de korte en lange termijn.

Voor de korte termijn gaat het om het aanbieden van nieuwe opleidingstrajecten, verbetering van bestaande opleidingen en maatregelen om een opleiding te volgen te vereenvoudigen. Voorbeelden zijn het aanbieden van een gecombineerde bachelor pedagogiek en pabo opleiding voor leraar basisonderwijs en een minor in de universitaire bacheloropleidingen voor het leraarschap in het voortgezet onderwijs. Met de nieuwe opleidingstrajecten worden verhoudingsgewijs meer leraren academisch opgeleid. Ook stellen de VU, Windesheim en INHolland een actieplan op om de tweedegraads HBO- opleidingen van de hogescholen kwalitatief te versterken. Door deze integrale aanpak verwachten de deelnemende lerarenopleidingen een groei van de instroom met bijna 600 studenten te kunnen realiseren.
 
Op de lange termijn gaat het om het verstevigen van het leraarsberoep in het voortgezet onderwijs en het imago daarvan. Kern van het plan is de inrichting van twintig academische scholen, waar docenten en onderzoekers van universiteiten en hogescholen samen met ervaren leraren en leraren in opleiding professionele leergemeenschappen vormen. Daar gaan leren, onderwijzen, opleiden, ontwikkelingsgericht onderzoek, kenniscirculatie, innovatie en reflectie hand in hand.
 
Hiervoor doen de VU, INHolland en Windesheim forse investeringen. Daarnaast wordt een beroep gedaan op de middelen die beschikbaar worden gesteld door de overheid in het kader van de risico-regio’s lerarentekort, kwaliteitsagenda lerarenopleidingen en OnderwijsBewijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK